Nieuws

Groeiende vraag naar hout

Door de ambities voor ontwikkeling van een Biobased Economy zal de vraag naar hout stijgen. Dat hout is nodig voor de bouw of als bron voor hernieuwbare energie. Daarom is het nodig om bossen aan te planten en meer hout te oogsten, zo blijkt uit een studie.

Nederland heeft ambities voor een Biobased Economy die voor een deel gebaseerd is op houtige biomassa. Hout is nodig als grondstof in de bouw bijvoorbeeld of als bron voor hernieuwbare energie. Dat betekent dat de vraag naar hout grofweg zal verdubbelen van 0,9 kuub per inwoner nu naar zo'n 1,5 tot 2 kuub in 2030. Ook in andere landen, die vergelijkbare ambities hebben, zal de vraag naar hout stijgen.

Omdat Nederland voor een deel afhankelijk is van de import van hout, kan dat lastig worden. En die afhankelijkheid van de import neemt toe, zo is te lezen in het rapport 'Nederlands bosbeheer en bos- en houtsector in de bio-economie'. In dat rapport wordt gekeken naar de consequenties van de groeiende vraag naar hout.

Houtoogst

We kunnen meer hout oogsten in Nederlandse bossen zonder dat dit effecten heeft op de natuurkwaliteit. Nu wordt 55 % van de jaarlijkse groei geoogst. Dat percentage zou je kunnen verhogen tot zo'n 80 %. Dat levert 0,6 tot 0,8 miljoen kuub hout extra op. Meestal wordt hout geoogst in bossen van 60 tot 100 jaar oud. Wil je in de toekomst hout blijven oogsten, dan moet je bossen aanplanten.

Niet alleen in Nederland, ook in Europa kun je de oogst wat verhogen van 520 miljoen kuub tot 600-650 miljoen kuub. En aanplant van bos kan op de langere termijn nog eens zo’n 100 miljoen kuub per jaar opleveren.

Efficiency

Naast dat je meer hout kunt oogsten, kun je ook efficiënter omgaan met hout. Resource Efficiency betekent dat je hout in eerste instantie zo veel mogelijk gebruikt om producten te maken met een lange levensduur, zoals in houtskeletbouw. Je kunt die producten daarna hergebruiken tot andere producten en pas aan het einde gebruiken voor energieopwekking.

Nu wordt ongeveer 20 % van het hout direct gebruikt voor energieopwekking, en de opstellers van het rapport verwachten dat dit aandeel nog toeneemt tot 40 of 50 % in 2030. Niet efficiënt dus. Door meer hout via de vaste houtproducten in te zetten, kun je de import van biomassa beperken. Maar de gevraagde hoeveelheid biomassa voor energie is zo groot dat alleen reststromen en gebruikt hout niet genoeg zijn.

(Bron foto: Jan Nijman)