Menu
Nieuws

Groen als middel tegen uitsluiting

Overal in de wereld vind je groepen stadsbewoners in achterstandswijken die zijn uitgesloten van het gangbare maatschappelijke verkeer. Een case study in vier steden laat zien dat het groen in de natuurlijke omgeving een rol kan spelen om die uitsluiting tegen te gaan.

false

Links

(5)