Nieuws

Groen Kennisnet als ondersteuning bij onderwijs

Docenten in groen onderwijs steken veel tijd in het zelf verzamelen en aanpassen van lesmateriaal. Daarbij maken ze vaak gebruik van Groen Kennisnet, zo blijkt uit interviews. De resultaten van dit leermiddelenonderzoek werd gepresenteerd op 2 november op de relatiemiddag van Groen Kennisnet.

Groen Kennisnet biedt een grote collectie bronnen aan die gebruikt kunnen worden als lesmateriaal of als ondersteuning van lessen. Om te weten of en hoe docenten die bronnen gebruiken, voerde het programmateam van Groen Kennisnet in de periode van juli tot oktober 2017 een onderzoek uit. Het team benaderde de aoc's en groene hogescholen en interviewde docenten persoonlijk.

Lesmateriaal

Uit die interviews blijkt dat docenten deels gebruik maken van kant-en-klare leermiddelen, maar ook veel tijd steken in het zelf maken en aanpassen van lesmaterialen. Daarbij maken ze vaak gebruik van de inhoud uit bestaande leerstofbundels of leerboeken in eigen lesbundels, presentaties, praktijkopdrachten of Wikiwijs-arrangementen. Daarnaast gebruiken ze andere kennisbronnen zoals vakbladartikelen om hun onderwijs actueel te houden.

Google

Ongeveer een derde van de docenten zegt Groen Kennisnet actief te gebruiken. Andere docenten gebruiken Groen Kennisnet mogelijk onbewust omdat ze veel gebruik maken van Google. De de bronnen van Groen Kennisnet worden vaak getoond in de zoekresultaten van Google. Ze gebruiken die bronnen, maar zijn zich er niet bewust van dat het om bronnen uit de collectie van Groen Kennisnet gaat.

Instructie

Veel docenten zeggen behoefte te hebben aan een overzicht van beschikbare leermiddelen of kennisbronnen, liefst per vakgebied. Daarnaast zegge ze geholpen te willen worden door een instructie over hoe je Groen Kennisnet kunt inzetten bij het onderwijs. Meer informatie over de resultaten van het onderzoek vind je in het onderzoeksrapport en in de presentatie van het onderzoek op de relatiemiddag van 2 november.

(Bron foto: )