Nieuws

Groen Kennisnet, Bionext en CIV Groen bieden onderwijsprogramma op de BioKennisweek

Van 18 tot en met 22 januari 2021 wordt de Biokennisweek georganiseerd, een online event dat in de plaats komt van de Biobeurs. Bedrijven en kennisinstellingen laten zich zien met een breed aanbod van workshops en online ontmoetingen over alles wat in de biologische sector actueel is.

Voor het groen onderwijs biedt het programma van de Biokennisweek ruime mogelijkheden omdat de inhoud van veel workshops relevant zijn voor diverse opleidingen. De workshops bieden mogelijkheden voor verdieping, dicht op de actualiteit. Ook krijgen studenten zo alle ruimte om zich te oriënteren op perspectieven in de biologische sector.

Naast workshops zijn er ook diverse standhouders actief op het platform die een schat aan informatie aan de bezoekers kunnen meegeven.

Groen Kennisnet, Bionext en CIV Groen Agro praktijkcluster bieden gezamenlijk een ‘onderwijsprogramma’ binnen de Biokennisweek. Groen Kennisnet staat die week in het teken van biologisch, met elke dag een of meer berichten over actuele thema’s. Iedere dag is er een programma van workshops die goed zijn in te passen in de opleidingen (Agro/Tuinbouw, Dier en Food), met ondersteunend didactisch materiaal en handreikingen om verder te verdiepen binnen de Biokennisbank.

Op maandag 4 januari 2021 wordt het onderwijsprogramma bekend gemaakt via Groen Kennisnet, via Groenpact.nl en via de communicatiekanalevn van CIV Groen. Tijdens de Biokennisweek wordt het programma per dag uitgediept. Meer informatie over de Biokennisweek is te vinden op www.biokennisweek.nl.

Voor de mogelijkheden voor deelname:

Voor het workshop-programma zie het programmaoverzicht. Dit programma wordt komende periode nog uitgebreid.

(Bron foto: Biokennisweek)

Links

(3)