Nieuws

Groen Kennisnet in beweging

Gebruikers van Groen Kennisnet hebben behoefte aan gespecialiseerde en actuele informatie op hun eigen vakgebied. Agrariërs en adviseurs zoeken goed leesbare praktische informatie, docenten zoeken lesmaterialen en beleidsmakers zoeken informatie over wet- en regelgeving. Dat blijkt uit een enquête waaraan 175 mensen hebben meegedaan.

De redactie van Groen Kennisnet is heel blij met de meer dan 175 reacties op de enquête die enkele weken geleden is afgenomen. De reacties geven inzicht in de kennisbehoefte van gebruikers en de manier waarop zij kennis het liefst tot zich nemen. Een betere en snellere ontsluiting van kennis draagt bij aan de omslag van een toekomstbestendige landbouw en een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. Dit past ook binnen het programma ‘Innovatie op het boerenerf’ waar € 13 miljoen voor beschikbaar is, aldus de landbouwbegroting. De kennis zal medio 2021 ontsloten worden via het vernieuwde Groen Kennisnet.

Resultaten

Veel gebruikers hebben behoefte aan gespecialiseerde informatie op hun vakgebied. De voorkeur gaat uit naar onderzoeksrapporten, toegepaste kennis, nieuws/actueel, overzichten kennisleveranciers.  • Agrariërs en adviseurs zoeken informatie die gemakkelijk leesbaar is en vanuit meerdere invalshoeken wordt belicht: onderzoek én praktijk. Dit kan door onderzoek te vertalen in samenvattingen, handleidingen, stappenplan, tools, tips, video’s, visuals, infographics, best practices, vraag & antwoord.
  • Docenten zoeken deels dezelfde informatie als agrariërs of adviseurs. Ook zijn ze op zoek naar eigentijds lesmateriaal, en praktische opdrachten die makkelijk te importeren zijn in het eigen ELO. Daarnaast zouden zij graag zoeken op vakoverstijgende onderwerpen en niveaus.
  • Beleidsmakers zoeken informatie over het onderwijs: doorlopende leerlijnen vmbo/mbo/hbo, invloed transitie landbouw op onderwijs, arbeidsmarktinformatie. Ook zoeken zij, naast inhoudelijke vakinformatie, informatie over pilotprojecten, actuele ontwikkelingen en innovaties. Tenslotte zouden zij het prettig vinden om informatie op Groen Kennisnet te zien over wet en regelgeving, subsidies, en ‘wie doet wat in Nederland’.

Wilt u meer weten over Groen Kennisnet 3.0? Zet dan de relatiedag op 19 november alvast in uw agenda. Meer informatie hierover volgt. Of kijk op de GKN 3.0 pagina.

(Bron foto: StockSnap via Pixabay)

Links

(1)