Nieuws

Groen Kennisnet ondersteunt kringlooplandbouwscan

Om boeren te ondersteunen bij de omschakeling naar kringlooplandbouw lanceerde het ministerie van LNV in oktober de Kringlooplandbouwscan. Met het portaal Kringlooplandbouw biedt Groen Kennisnet ondersteuning met kennisbronnen.

In de visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden’ die het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in september 2018 lanceerde, produceert de Nederlandse land- en tuinbouw in 2030 voedsel volgens de principes van kringlooplandbouw. Hierbij wordt zo min mogelijk verspild en worden reststromen maximaal ingezet. Maar omschakeling naar kringlooplandbouw is niet eenvoudig. Waar begin je? Welke keuzes moet je maken? En hoe zorg je dat er voldoende verdienvermogen is?

Kringlooplandbouwscan

Om agrarisch ondernemers te helpen, heeft het ministerie op 12 oktober 2020 de  Kringlooplandbouwscan geïntroduceerd. Door het invullen van een aantal vragen, kunnen ondernemers een advies op maat krijgen over de keuzes die ze kunnen maken. Het helpt boeren investeringsmogelijkheden te vinden op het gebied van duurzame landbouw, zo is het idee.

De scan is een online tool die te vinden is op de website 'Regelhulp voor bedrijven'. De eerste serie vragen gaat over de bedrijfssituatie, daarna volgen vragen over wat meer specifieke thema's die aansluiten op de bedrijfsvoering. Nadat je die informatie hebt ingevuld, krijg je een scan met verwijzing naar regelingen bij RVO, relevanteartikelen op het Platform Kringlooplandbouw en kennis op het portaal Kringlooplandbouw van Groen Kennisnet.

Portaal Kringlooplandbouw

Het Portaal Kringlooplandbouw op Groen Kennisnet is opgezet in opdracht van het ministerie en de thema's sluiten aan op de Kringlooplandbouwscan. In het portaal vind je meer dan 600 kennisbronnen over kringlooplandbouw. Je kunt denken aan onderzoeksrapporten, vakbladartikelen, verhalen of websites over onderwerpen als bodemverdichting, reststromen, voer, biodiversiteit of mest- en nutriëntenbeheer. Veel bronnen vind je op een van de negen themapagina's. Of je kunt direct zoeken in de collectie van kennisbronnen voor kringlooplandbouw in de zoekbox op het portaal.

Groen Kennisnet besteedt de komende week extra aandacht aan kringlooplandbouw, met elke dag een bericht over een specifiek onderwerp.

(Bron foto: Thinkstock)