Menu
Nieuws

Groen Kennisnet ondersteunt kringlooplandbouwscan

Om boeren te ondersteunen bij de omschakeling naar kringlooplandbouw lanceerde het ministerie van LNV in oktober de Kringlooplandbouwscan. Met het portaal Kringlooplandbouw biedt Groen Kennisnet ondersteuning met kennisbronnen.

false

false

false