Nieuws

Groen Kennisnet ontsluit kennis groene hogescholen

Informatie over en kennis van de lectoraten in het groene hbo en scripties van studenten zullen binnenkort te vinden zijn op Groen Kennisnet. Dat hebben de vier groene hogescholen en Groen Kennisnet met elkaar afgesproken. Hiermee willen de groene hbo-instellingen en Groen Kennisnet elkaar versterken bij de circulatie van kennis voor voedsel en groen voor onderwijs, bedrijfsleven en samenleving.

De groene hbo-instellingen ontwikkelen via hun onderwijs en lectoraten kennis als resultaat van praktijkgericht onderzoek. Het betreft kennis in de vorm van publicaties van lectoren en leden van hun kenniskringen en onderzoeksverslagen/scripties van studenten. Deze kennis is van groot belang voor de professionalisering van docenten en de vernieuwing van onderwijs, maar heeft daarnaast ook haar waarde buiten de schoolmuren voor de beroepspraktijk en de samenleving.

Open access

De vier groene hogescholen hebben stappen gezet om hun publicaties Open Access via hun eigen media ter beschikking te stellen. Dit wordt gegenereerd naar verschillende platforms zoals HBO Kennisbank en nu komt daar ook Groen Kennisnet bij. Zo zijn de publicaties van de groene hogescholen beter te vinden in verschillende zoekmachines. De hogescholen geven daarmee invulling aan nationaal en EU-beleid en aan de doelstellingen van het Nationaal Plan Open Science van het hoger onderwijs en de onderzoeksinstellingen in Nederland. Daarin is vastgelegd dat alle publicaties van lectoren/(docent-)onderzoekers, docenten en studenten uiterlijk 2020 Open Access beschikbaar moeten zijn.

Voordelen

De ontsluiting van deze kennis via Groen Kennisnet past in die afspraak en levert belangrijke voordelen op. In combinatie met de andere collecties kennisbronnen in Groen Kennisnet wordt de kennisdoorstroming in het groen onderwijs en benutting van deze kennis en expertise verbreed en versterkt. Voor hogescholen en hun lectoraten draagt deze vorm van kennisverspreiding bij aan hun profilering en de benutting van de door hen ontwikkelde kennis en expertise in het groene domein. Voor docenten (vmbo, mbo en hbo) en studenten (hbo, mbo) levert de toegang tot deze kennisbronnen een bijdrage aan hun professionalisering en ontwikkeling.

Meer informatie

Groen Kennisnet faciliteert de kennisdoorstroming binnen het groene onderwijs en vanuit het groene onderwijs naar het overige onderwijs, bedrijfsleven en de samenleving. Met behulp van een hoogwaardige technische infrastructuur verzamelt en ontsluit Groen Kennisnet op duurzame wijze betrouwbare en actuele kennisbronnen voor het domein voedsel en groen op www.groenkennisnet.nl. Gebruikers hebben kosteloos toegang tot deze kennisbronnen. Met bijna een half miljoen kennisbronnen is Groen Kennisnet de grootste Nederlandstalige verzameling collecties met betrouwbare en actuele kennisbronnen voor het domein voedsel en groen. Groen Kennisnet (GKN) is een project van Wageningen University & Research.

Het groene hbo omvat vier instellingen die tezamen ongeveer 10.000 studenten opleiden. Dat zijn Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein en Hogeschool Inholland Delft. Het aantal lectoren bedraagt momenteel 45.

(Bron foto: Groen Kennisnet )