Nieuws

Groen Kennisnet tipt de docent: Aan de slag met groenblauwe dooradering

Maasheggen bij Afferden - Tessa Jacobs
Bron foto: Tessa Jacobs
Samenvatting
 • Onderwerp
  tips voor docenten, landschapselementen, groenblauwe dooradering
 • Interessant voor
  docenten terreinbeheer, docenten melkveehouderij, docenten akkerbouw
Bekijk de bronnen
Heggen, houtwallen en sloten kwamen van oorsprong veel voor in het Nederlandse landschap. Deze elementen vormen samen een netwerk dat groenblauwe dooradering genoemd wordt. Herstel van dit netwerk kan bijdragen aan het vergroten van biodiversiteit. Hoe doe je dat precies? In de rubriek ‘Groen Kennisnet tipt de docent’ staan opdrachten en actuele bronnen die je als docent direct kunt gebruiken in de klas. Aan de hand van deze ‘tipt de docent’ leren studenten welke landschapselementen in hun omgeving passen om zo de biodiversiteit te vergroten en de groenblauwe dooradering te versterken.

In Groen Kennisnet tipt de docent: Groenblauwe dooradering leren studenten mbo niveau 4 hoe ze landschapselementen zoals heggen, houtwallen en sloten kunnen inpassen in hun eigen omgeving. Dit doen ze aan de hand van bronnen zoals de pagina ‘Landschap en biodiversiteit’ van het portaal Natuurinclusieve landbouw en de poster ‘Biodiversiteit groenblauwe dooradering’ van Living lab natuurinclusieve landbouw Fryslân. De verwachte duur van de opdracht is 2 à 3 uur.

  Over tipt de docent

  Als je als docent gebruik wil maken van actuele informatie tijdens je les, is het soms best lastig geschikte bronnen te vinden. Groen Kennisnet helpt je daarbij met de rubriek ‘Groen Kennisnet tipt de docent’. Uit een kennisbank van meer dan 500.000 bronnen kiezen we actuele thema’s die we voorzien van opdrachten. Zodat jij deze meteen kunt inzetten in de klas.