Menu
Nieuws

Groen Onderwijs naar OCW?

De Tweede Kamer wil dat groen onderwijs overgeheveld wordt van EZ naar OCW om zo de bekostiging gelijk te trekken met regulier onderwijs. De reacties zijn verschillend. Het kabinet gaat onderzoeken hoe de verworvenheden van groen onderwijs bij overheveling behouden kunnen blijven.

false