Nieuws

Groenbedekkers: voer voor grond, vee én bijen

Groenbedekkers worden door akkerbouwers, bollentelers en boomkwekers ingezet als groenbemester, maar ze kunnen ook dienen als veevoer of drachtplant voor bijen. Hoe kiest een boer zijn bedekkers?

Vakblad Bijenhouden legt uit dat het belangrijkste aspect van een goede groenbemester is of deze al dan niet waardplant is voor aaltjes, ziekten en plagen. In het artikel Kleurige groenbemesters zijn een gewilde dracht, worden enkele voorbeelden gegeven van de keuzes waar boeren voer staan; wat de voor- en nadelen zijn van verschillende soorten bedekkers.

Voor bijen nuttige groenbemesters

Of luzerne een waardplant is voor ongewenste organismen, wordt verder niet beschreven; het wordt wel opgevoerd als zowel bemester, grondstof voor veevoer en drachtplant voor bijen. Ook in de Factsheet Groenbemesters van BijenKennisnet wordt de vlinderbloem luzerne genoemd, samen met 9 andere groenbemesters 'die van belang zijn als nectar- en stuifmeelleverancier voor wilde bijen'. De andere soorten zijn, van de kruisbloemenfamilie: gele of witte mosterd, koolzaad en raapzaad en van de vlinderbloemenfamilie: Esparcette, heggewikke, rode klaver, rolklaver, witte klaver en raapzaad.

Bepaal juiste zaaitijdstip

Bloeiende groenbedekkers kunnen een uitstekende voedselbron zijn voor bijen, wordt ook gesteld in Dossier Duurzaam telen met groenbedekkers, 'maar het verhaal is niet zo eenvoudig'. Het aanbod van groenbedekkers moet goed zijn afgestemd (qua periode en hoeveelheid) op bijen. Zo niet, dan kan dat 'een nadelige invloed hebben op de overlevingskansen van bijenvolken'. Welke maatregelen die je als akkerbouwer allemaal kunt treffen om bijen te helpen -hoe en wanneer je groenbemesters kunt inzetten, nestgelegenheid kunt bieden, enzovoorts- is ook te lezen in een uitgave van onze zuiderburen: Boeren voor bijen. (Zie, voor informatie over nesthulp ook: Bijenhotels, planten, hun gasten en de waard(e)).

Berm voor bij en boer

Welke maatregelen akkerbouwers verder kunnen nemen als bijdrage aan de ecologische structuur is te lezen in de Digitale Leidraad – ''Bescherm de berm'' van Inagro. Deze lesmodule is niet zozeer toegespitst op bijen, maar op insecten, planten en dieren in het algemeen. Andersom hebben bermen (met de vele planten- en diersoorten die zij herbergen) een 'belangrijke landbouwkundige functie'. Ze beperken bijvoorbeeld de verspreiding van ongewenste onkruiden naar nabijgelegen percelen en vormen een fysische barrière naar de gracht of een ander kwetsbaar element.

In een berm zouden ook andere bloemen gezaaid kunnen worden dan groenbedekkers. Wil je met je berm bijen lokken, kies dan wel de juiste drachtplant. Zie bijvoorbeeld: Geen carnavalsmengsel voor wilde bij en vlinder en voor meer informatie over bijen in het algemeen, het Groen Kennisnet-dossier Bijen.


(Bron foto: zie pagina Luzerne – Wikiemdia Commons voor auteur [GFDL of CC-BY-SA-3.0])