Nieuws

Groenbeheer gebaat bij 'softe skills'

De harde manager is ook in de groene wereld meer regel dan uitzondering. Terwijl deze wereld goed zou moeten zijn in zachte waarden stelt Stad + Groen. In het blad voorbeelden van hoe het ook kan.

Het vakblad besteedt in een recente uitgave (nummer 6) in 2 artikelen aandacht aan mensen voor wie communicatie een belangrijk instrument is en in 1 artikel aan integraal groenbeheer met behulp van de basiskaart grootschalige topografie (BGT).

BGT is een overkoepelende en intelligente kaartdatabase waar alle beheerders via één universeel platform informatie kunnen beheren (artikel De groenbeheerder van de toekomst is eerst en vooral een asset-manager).

Burgerparticipatie

In het artikel De burger wordt mondiger, de gemeente luistert vaker een interview met Huib Sneep. Stad + Groen noemt hem 'een visionair' die hard bezig is om de basis te leggen van een fundamentele vorm van burgerparticipatie bij ontwikkelingen in de openbare ruimte: het burgerkennisnetwerk'. Hij verkocht BSI Bomenservice om zich in te spannen voor de stad Schiedam. Sneep is ervan overtuigd dat veel betrokken burgers voldoende kennis in huis hebben om beleid beter af te stemmen op wat er speelt in de gemeente.

Stad + Groen beschrijft verder hoe de visionair zich daarnaast inzet als vrijwilliger voor de Voedselbank van Schiedam, dat er behoorlijk wat groene burgerinitiatieven gaande zijn in de stad en dat Sneep als voorlichter bij al deze initiatieven een belangrijke rol speelt. Verder wordt stilgestaan bij een cultuuromslag die gaande is binnen de gemeente en bij ontwikkelingen die daarmee gepaard gaan.

Betrokkenheid via zelfstandigheid

Nog een voorbeeld van een man die veel verantwoordelijkheid neerlegt bij anderen, is Henri Schuurman, CEO van Sight Landscaping. Als hovenier kreeg hij van zijn bedrijf naar eigen zeggen iedere twee of drie jaar een nieuwe uitdaging. Stad + Groen: 'Bij zijn aantreden in 1993 was dat meewerkend voorman, en nu dus CEO van een bedrijf met ongeveer 230 fte’s op de payroll'. Het grote verschil tussen het bedrijf toen en nu is volgens de CEO 'de veel grotere zelfstandigheid van de mensen en de betrokkenheid en loyaliteit die daarvan het gevolg is'.

Schuurman gelooft er niet in dat je in dit vak alles van bovenaf kunt aansturen. Het gaat in dit vak immers, naast verantwoordelijkheid, ook om vakmanschap. In het interview Softe skills in een harde groene wereld geeft de CEO meer voorbeelden van zijn visie op bedrijfsvoering en hoe zachte waarden een keihard doel (bedrijfsresultaat) kunnen dienen.


(Bron foto: Pixabay)