Nieuws

Groenbeheer in smart city

Smartphones, slimme technologie en nieuwe ontwikkelingen veranderen het groenbeheer. Apps en software maken het beheer makkelijker of nemen administratieve taken over. Groenbeheerders moeten zich daarom verdiepen in nieuwe technologieën.

In een uitvoerig overzichtsartikel 'Technologie in het groenbeheer' zet vakblad Stad+Groen de technologische ontwikkelingen in het groenbeheer op een rij. Het vakblad begint het artikel met het belang van goed groenbeheer. Door teruglopende budgetten staat het beheer bij Nederlandse gemeenten al jaren onder druk terwijl onderzoek uitwijst dat een groene woonomgeving een belangrijke bijdrage levert aan een gezonde leefomgeving. Technologische ontwikkelingen zijn daarom interessant.

Smart City

Na een overzicht van de technologische ontwikkelingen in de afgelopen decennia, denk aan de opkomst van de pc, internet, smartphones, gps, intelligente apps en blockchains, noemt het vakblad in deze special 'Smart City' verschillende toepassingen. Zo is er sofware om bomen te beheren, 3D ontwerpsoftware of software om meteorologische voorspellingen te doen. Nu smartphones gemeengoed zijn geworden, zijn die met slimme apps een ideaal hulpmiddel in het beheer van groen.

Kostenbesparing

In het artikel worden verschillende apps als voorbeeld uitgelicht. Zo zijn er apps die je kunnen helpen administratieve handelingen te automatiseren. of apps die je in kunt zetten om je een beeld te vormen van de kwaliteit van groen. Een gras-app bijvoorbeeld kan aan de hand van enkele foto's aangeven wat de kwaliteit van het gras is. En een Weedviewer-app kan het onkruidbeeld op een verharding classificeren. Een van de app-ontwikkelaars schat dat het gebruik van apps nu al zo'n 10 tot 15% kostenbesparing kan opleveren. Maar er is meer.

Robots

Zo zijn er robots. Natuurlijk zijn er de kleine maairobots voor particuliere tuinen, maar er zijn ook grotere autonome robotmaaiers die je in het openbaar groen kunt inzetten. Camera's - al dan niet in combinatie met drones - kunnen je helpen bij de monitoring van het groen. En golfbanen en sportverenigingen maken gebruik van beregeningscomputers, soms in combinatie met een weerstation.

Het vakblad schrijft dat door de invoering van nieuwe technologie de cyclus van processen, producten en diensten steeds korter zal worden. Gemeenten en beheerders van openbaar groen doen er daarom goed aan doen om zich te verdiepen in nieuwe technologieën en technieken en er mee te experimenteren.

(Bron foto: Pixabay)