Menu
Nieuws

Groenbemesterkeuze beïnvloedt gewasopbrengst

Groenbemesters als klaver, bladrammenas of wintergerst dragen bij aan de bodemgezondheid en opbouw van organische stof. Bovendien kun je door de keuze de productiviteit van een volggewas sturen. Biomassa en stikstofgehalte zijn daarbij sleutelwoorden.

false