Nieuws

Groenbemesters voor gezonde bomen

Boomkwekers passen steeds vaker groenbemesters toe, niet alleen om de bodem te voeden maar ook om bomen vitaler en weerbaarder te maken.

Groenbemesters zijn planten die je teelt om ze vervolgens onder te werken in de bodem of om ze af te maaien en als mulch te gebruiken. De bodem wordt er beter van, zo legt vakblad Boom in Business uit in het artikel 'Groenbemesting in de boomkwekerij blijkt prima alternatief voor traditionele bemesting'. Het percentage organische stof en het stikstofgehalte in de bodem worden hoger, bovendien versterken de groenbemesters het bodemleven waardoor de bodemstructuur beter wordt. De gewassen houden mineralen vast waardoor er minder uitspoeling van meststoffen plaatsvindt. En sommige groenbemesters kunnen de populatie van vrijlevende wortelaaltjes onderdrukken.

Afrikaantjes

In de laanbomenteelt worden groenbemesters steeds vaker gebruikt. Martien Mantje van boomkwekerij Udenhout legt uit dat er op de paden tussen de rijen gras gezaaid wordt om onkruiden te onderdrukken. Het afgemaaide gras wordt al mulch tussen de bomen gelegd. Bij tussenteelten worden op de kwekerij andere afrikaantjes gezaaid. Deze groenbemester onderdrukt de ontwikkeling van wortellesieaaltjes. Bovendien helpt dit gewas om het organische stofgehalte van de bodem te verhogen.

Japanse haver

Naast afrikaantjes zijn er meer groenbemesters die aaltjes onderdrukken zoals Soedangras en Japanse haver. Hendrik Nagelhoud van DLF pleit voor het inzaaien van dat laatste gewas omdat de teelt van Japanse haver vrij makkelijk is. Robert Smarius van Boomkwekerij M. van den Oever heeft al acht jaar ervaring met de inzaai van groenbemesters. Naast de inzaai van gras op de paden, zaait hij afrikaantjes en Japanse haver op de percelen die in rust zijn.

In de boomkwekerij is er veel belangstelling voor het mengsel 'Vital complex' van DLF, schrijft het vakblad. In dat mengsel zijn verschillende soorten zijn opgenomen zoals gingellikruid, Alexandrijnse klaver, incarnaatklaver, blauwe lupine, vlas, Japanse haver en zomerwikke. Gingellikruid, lupine en Japanse haver zijn diepwortelend, terwijl de vlinderbloemigen stikstof binden. Daarnaast zit er Phacelia in, een typische bijenplant.

Weerbare bomen

Mantje is er van overtuigd dat bomen door het gebruik van groenbemesters vitaler worden en dus weerbaarder zijn tegen ziekten. Hij hoeft minder chemie toe te passen. Hij stelt dat boomkwekers vroeger snel naar grote hoeveelheden NPK grepen om bomen goed te laten groeien. Maar door de snelle groei worden bomen snel zwakker, denkt hij. Dat betekent - wanneer ze in de stad uitgeplant zijn - ook meer uitval door vandalisme of door de slechte bodems in de stad.

(Bron foto: Pixabay)