Nieuws

Groene bomen met aangepaste bemesting

Door zorgvuldig te bemesten in de boomkwekerij beperk je milieubelasting. In een meerjarige teelt is het niet zinvol een mestgift voor meerdere jaren te geven. Jonge boompjes nemen die voedingsstoffen toch niet op. Zo beperk je de uitspoeling van voedingsstoffen.

Boomkweker Joost De Winter in het Vlaamse Wetteren teelt op 22 hectare 150 boomsoorten. Hij wil die bomen zo groen mogelijk telen, met zo min mogelijk milieubelasting. Daarom wil hij zorgvuldig bemesten, bovendien gebruikt hij zo weinig mogelijk gewasbeschermingsmiddelen. In het artikel 'Bomen hoeven echt geen 100 ton stalmest' dat in vakblad Sierteelt&Groenvoorziening verscheen, geeft De Winter zijn visie over een gezonde teelt.

Bemesting

'Een correcte bemesting is geen eenvoudige klus', zegt De Winter. Hij laat zich daarom begeleiden door experts. Hij stemt de bemesting af op een bodemonderzoek. Een vrijgekomen perceel krijgt bij hem per hectare hooguit 19 ton stalmest. Daarnaast gebruikt hij veel groenbemesters. Op vrijgekomen percelen zaait hij Japanse haver in.

In jonge gewassen zaait hij tussen de rijen snijrogge. Die groenbemesters zorgen ervoor dat voedingsstoffen vastgehouden worden. Zo beperk je de uitspoeling. Vanaf het derde jaar heeft het niet zoveel zin groenbemesters tussen de rijen te zaaien omdat de bomen dan te groot zijn. Sommige boomkwekers brengen in een keer stalmest voor zes of zeven jaar op, maar De Winter denkt dat dat geen zin heeft.

Onkruidbestrijding

Om zo weinig mogelijk gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, wordt het onkruid zoveel mogelijk mechanisch bestreden. In jonge beplantingen bestrijdt De Winter onkruid met een schoffelmachientje, soms wel zeven keer. Op andere percelen wordt hooguit twee keer geschoffeld. Herbiciden past hij een keer toe, na de winter.

Hoewel mechanische onkruidbestrijding duurder is, ziet De Winter er de voordelen van. Zo spaart hij de bodemvruchtbaarheid, bovendien brengt die mechanische onkruidbestrijding zuurstof in de bodem waardoor de mineralisatie versterkt wordt.

(Bron: cc-by-sa/2.0 - foto © john salter - geograph.org.uk/p/1571571)

Links

(2)