Nieuws

Groene daken voor woningbouwcorporaties

Gemeenten kunnen, samen met woningbouwcorporaties, meer doen om groene daken te simuleren. Zo kun je inspelen op klimaatverandering. Je voorkomt wateroverlast en vermindert hittestress.

Dat groene daken bijdragen aan een beter leefklimaat in de stad is al lang bekend. Gemeentes waarderen groene daken, schrijft de Wageningse student Wouter Asveld in zijn MSc Thesis. Ze zien dat je zo overvloedig water bij zware regenbuien kunt vasthouden. Bovendien vermindert het de effecten van 'heat islands'. En woningbouwcorporaties waarderen de esthetische waarde.

Beleid

Toch zie je nog niet veel groene daken. Hoe kan dat? Kan de overheid hier een rol in spelen? Wat houdt woninbouwcorporaties tegen om te kiezen voor groene daken bij dakrenovaties? Dat zijn de vragen die Asveld bezighielden toen hij aan zijn scriptie werkte. Hij inventariseerde beleidsdocumenten van de gemeenten Amsterdam, Enschede en Groningen en hield interviews. Zijn verslag 'Governing green roof retrofitting by housing associations in the Netherlands' verscheen in april.

Subsidies

Asveld denkt dat woningbouwcorporaties en gemeenten samen veel zouden kunnen bereiken. Als het probleem van het waterbeheer in de stad nijpender wordt, zullen ze eerder geneigd zijn samen te werken. Gemeenten zouden bijvoorbeeld in kaart kunnen brengen waar in de stad de noodzaak voor aanpassing het grootst is. En woningbouwcorporaties kunnen in kaart brengen welke onderhoudswerkzaamheden aan hun woningvoorraad op stapel staan. En met een subsidiestelsel kan de vergroening van daken een impuls krijgen, denkt Asveld.

De gemeente Amsterdam lijkt zich aan te sluiten bij zijn ideeën. De gemeente wil voor 50.000 m2 dak vergroenen, zo is te lezen op rainproof.nl. De gemeente stelt tot eind 2018 per kwartaal 125.000 euro beschikbaar. En om meer groene daken te realiseren, sloten diverse organisaties op 14 april een Green Deal Groene Daken, fase 2.

(Bron foto: Pixabay)