Nieuws

Groene Kennis op maat

Groen Kennisnet en het Ontwikkelcentrum presenteren in 'Kennis op maat' hun gezamenlijk aanbod voor het groen onderwijs.

In de uitgave 'Kennis op Maat' informeren Groen Kennisnet en het Ontwikkelcentrum bestuurders en directies van groene onderwijsinstellingen over hoe ze samen de scholen willen bijstaan in hun uitdaging aantrekkelijk en actueel onderwijs te verzorgen en hoe ze vanaf 2016 van hun producten en diensten gebruik kunnen maken.

Vraagsturing

In 'Groene Kennis op maat'  staat dat beide organisaties via Groen Kennisnet docenten en studenten willen inspireren met de nieuwste inzichten uit praktijkonderzoek en innovaties van bedrijven (CiV en CoE). Op basis van ontwikkelingen in het onderwijs en de vraag vanuit het onderwijs en het beroepenveld gaan ze die inzichten op vernieuwende en interactieve wijze beschikbaar en toepasbaar maken voor het groene onderwijs door slim gebruik te maken van internettechnologie. Om aan te sluiten bij de wensen van de groene onderwijsinstellingen en de ontwikkelingen in de sector, werken ze volgens het principe van de vraagsturing intensief samen met leraren, studenten en bedrijfsleven.

Producten

Concrete producten zijn actuele kennis en gedidactiseerde materialen over groene onderwerpen, een platform om kennis en leermiddelen te delen en netwerken waarin docenten, onderzoekers en ondernemers kunnen samenwerken. Groen Kennisnet en het Ontwikkelcentrum gaan hun producten en diensten aanbieden in de vorm van modules, deels gratis en deels tegen betaling.

'Groene Kennis op maat' is in te zien op Groen Kennisnet. Bestuurders en directies/teamleiders van de groene onderwijsinstellingen ontvangen binnenkort een gedrukt exemplaar van de uitgave.


(Bron foto: Groen Kennisnet )