Nieuws

Groene planten voor een beter leerklimaat

Potplanten kunnen de lucht zuiveren. Ze zorgen zo voor een goed binnenklimaat en zelfs voor een beter leerklimaat. Maar zet het echt zoden aan de dijk? Vakblad Onder Glas besteedt in een achtergrondartikel aandacht aan het effect van groene planten op de binnenlucht.

De kwaliteit van lucht binnenshuis is soms slecht. Dat komt door slechte ventilatie, hoge CO2-concentraties en vluchtige stoffen die uitgestoten worden door bijvoorbeeld vloerbedekking, wandpanelen of elektronische apparatuur. In de jaren '80 werd voor het eerst het 'sick building syndrome' beschreven die gezondheidsklachten als hoofdpijn, irritatie van slijmvliezen of allergieën relateerde aan ongezonde binnenlucht. Met groene planten kun je de binnenlucht zuiveren, wordt vaak gezegd, maar is dat ook echt zo? Vakblad Onder Glas zet kennis op een rij in het artikel 'Planten zuiveren lucht, maar praktische invulling stuit op gebrek aan kennis'.

Onderzoek

De auteurs van het artikel schrijven dat je na 25 jaar onderzoek met meer dan honderd plantensoorten eigenlijk nog niet meer kunt concluderen dan dat planten veelbelovend zijn als luchtzuiveraars. Er zijn wel aansprekende en soms spectaculaire onderzoeken, maar je kunt conclusies niet hard maken omdat statistische onderbouwing ontbreekt. Wel staat vast dat planten schadelijke vluchtige organische stoffen (VOC) kunnen verwijderen. Planten en bijbehorende micro-organismen in de potgrond breken verschillende chemicaliën af. De omzettingsproducten worden opgenomen in suikers, vetten, aminozuren en andere stoffen.

Laboratorium

Hoe goed planten de lucht zuiveren, hangt onder meer af van de omstandigheden binnen. Zo doen planten het beter bij meer licht, soms bij hogere temperaturen. Welke plant het het beste doet, is moeilijk te zeggen. Sommige planten doen het in sommige proeven beter dan andere planten. Het probleem is dat veel proeven onder laboratoriumomstandigheden worden uitgevoerd, aldus de auteurs. Daarmee kun je nog niet veel zeggen over de zuiverende werking in een klaslokaal of kantoor.

CO2

Een ander effect van groene planten is dat ze het CO₂-gehalte in de lucht omlaag kunnen brengen met 10 tot 20%. Die CO₂-concentratie kan in binnenruimtens soms behoorlijk oplopen tot wel 3.000 ppm. Dat is erg hoog. Binnen zou die waarde niet hoger dan 800 ppm mogen komen. Planten kunnen die CO₂-concentratie dus omlaag brengen, maar een raam openzetten werkt net zo goed.

Dat planten in een klas meer doen, blijkt uit een infographic van Stichting SIGN, VHG, VGB en Intogreen uit 2014. Planten zuiveren niet alleen lucht, maar ze zorgen ook voor een beter leerklimaat, een betere akoestiek en zelfs duurzaam gedrag. Al is dit laatste nog nauwelijks onderzocht, meldt de infographic.

(Bron foto: Pixabay)