Nieuws

Groene sector innoveert door cross-overs

Innovatie in de groene sector vindt vaak plaats op het snijvlak met andere sectoren. Samenwerking met andere met andere vakgebieden (cross-overs) leidt tot nieuwe kennisdomeinen en businessmodellen. Dit draagt in hoge mate bij aan het vernieuwen en verbeteren van de sector. Voor GroenPact zijn er tools ontwikkeld om cross-over competenties te bevorderen.

Het samenwerken met ander vakgebieden vergt bepaalde competenties. Hiervoor leg je een weg af waarin je bewust gemaakt wordt van je eigen vaardigheden, die van je team en de vaardigheden die het project waaraan je werkt vraagt. Welke stappen je aflegt in de weg naar cross-over competentie is in beeld gebracht middels een infographic. Eén visueel en één met tekst en uitleg.

Tool: Rubric

In de Rubric worden specifieke onderdelen voor het werken binnen een cross overs setting beschreven in een groeilijn. Het geeft zicht op de leeruitkomsten die nodig zijn om succesvol in een cross- over context te werken. Het invullen van deze Rubric helpt je om beter zicht te krijgen op je eigen ontwikkeling en die van je team binnen het werken in een cross over context.

De cross over Rubric biedt handvaten voor processen in leeromgevingen waarin studenten, docenten en stakeholders samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken.

Op de website openrubric.cross-overs.nl kun je zelf of met een team een rubric invullen. Maak een account aan, log in en klik rechtsboven op 'rapport toevoegen'. Wil je meer informatie? Klik dan op de 'i'-tjes op de site. Heb je vragen over het werken in een cross-over context? Mail dan naar info@cross-overs.nl

(Bron: GroenPact )