Menu
Nieuws

Groene sector innoveert door cross-overs

Innovatie in de groene sector vindt vaak plaats op het snijvlak met andere sectoren. Samenwerking met andere met andere vakgebieden (cross-overs) leidt tot nieuwe kennisdomeinen en businessmodellen. Dit draagt in hoge mate bij aan het vernieuwen en verbeteren van de sector. Voor GroenPact zijn er tools ontwikkeld om cross-over competenties te bevorderen.

false