Nieuws

Groene stad Rotterdam

Het veranderende klimaat brengt uitdagingen met zich mee voor de stadse omgeving. Steden zullen zich moeten aanpassen aan extreme weersomstandigheden en de gevolgen daarvan. Rotterdam heeft een aantal maatregelen getroffen om de stad leefbaar te houden in de toekomst.

Rotterdam is een laaggelegen stad in een delta. Zeker voor een stad als Rotterdam is voorbereiding op klimaatveranderingen dus een belangrijk thema. Korte heftige buien en hitte nemen toe. Ook de zeespiegelstijging en veranderende windpatronen zijn aspecten waar Rotterdam rekening mee moet houden. In de video van Kennisonline komt Tim van Hattum, onderzoeker van Wageningen University & Research, aan het woord. Hij doet onderzoek naar het vergroenen van steden. Vergroening van steden is een belangrijk proces om steden klimaatbestendig in te richten. Van Hattum neemt de kijker mee naar drie voorbeelden van maatregelen die de stad Rotterdam getroffen heeft.

Dakoppervlak

In de video vertelt van Hattum dat steden veel dakoppervlak hebben dat niet benut wordt. In Rotterdam is 14,5 km² plat dak aanwezig. Het benutten van dergelijke daken kan een belangrijke stap zijn voor een klimaatbestendige stad. De ambitie van Rotterdam is dan ook om 150.000 m² extra groenblauwe daken aan te leggen.

Groene en groenblauwe dakoppervlaktes zijn niet alleen nuttig voor het opvangen van water, maar ze ook dragen ze bij aan hittereductie, het opvangen van fijnstof en het ontwikkelen van een prettige leefomgeving. Eén voorbeeld van een groen dak in Rotterdam is dakpark 'de Hofbogen'. Dit dak is met een lengte van 1,9 kilometer het langste dak van Nederland. Een stuk van dit lange dak is ontworpen als publiek park. Ook zijn er op het dak moestuinen en een lunchroom. Zo heeft het dak meerdere functies gekregen.

Regentuin

Het vervangen van verharding door groen of doorlatende verharding vergroot de opnamecapaciteit van neerslag én zorgt voor aanvulling van het grondwater. Dit is goed voor gebieden met (te) lage grondwaterstanden. Voor een (te) hoge grondwaterstand kan dit echter weer nadelig zijn. Een voorbeeld van vergroting van de opnamecapaciteit van neerslag in de stad is de zogenaamde regentuin. Een regentuin biedt de mogelijkheid om het water dat op gebouwen opgevangen wordt te lozen in de tuin en het daar in de grond te laten zakken.

Het wordt nóg interessanter als je de afvoer van het water ook kunt reguleren. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er in de tuin een een slimme regenton staat die sensoren bevat. Als de regenton vol zit en er een regenbui wordt verwacht, dan kan hij snel leeggemaakt worden. Zo is de regenton weer beschikbaar om de volgende bui op te vangen. Daarmee kan wateroverlast voorkomen worden.

Rotterdams weerwoord

Rotterdam heeft in februari een brochure uitgebracht met de naam 'Rotterdams weerwoord'. Hierin staat wat de ambities en doelen zijn van Rotterdam om de stad klimaatbestendig te houden. De gemeente begeleidt dit proces. Omdat 60% van de ruimte in Rotterdam privaat bezit is (zoals woningcorporaties), zullen er ook op privaat terrein maatregelen getroffen moeten worden.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(1)

Dossier

(1)