Nieuws

Groene tegenhanger voor 'redlight district'?

Een ‘greenlight district Amsterdam’: studenten van Wageningen University kregen de opdracht van Alterra (WUR) om hieraan invulling te geven. Resultaat is een brochure vol ideeën.

Belangrijk uitgangspunt is dat het groen 'onverwachts' kan opduiken in de stad. Aan sommige ideeën kan continu worden gewerkt. Ook door de stadsbewoners zelf, zoals aan de 'Wall(k) of flowers'.

In de Engelstalige brochure Greenlight District Amsterdam wordt uiteengezet op welke fronten een groene stad een bijdrage levert: ecomisch, sociaal, gezondheid en ecologisch. Vervolgens is per idee te lezen wat de voordelen ervan zijn en waar in Amsterdam en hoe dit het beste gerealiseerd kan worden.

Schaduwplekken en groene tramlijn

Zo worden schaduwplekken voor het parkeren van auto's genoemd als een goed voorbeeld van multifunctioneel landgebruik en wordt voorgesteld om hard straatmateriaal tussen rondom tramrails te vervangen door vegetatie. Los van een toename van groen, draagt dit volgens de studenten bij aan een veiligere wandel- en fietsomgeving, gezien de vegetatie ook moet dienen als een scheidslijn tussen de tramlijn en de fiets-/wandelpaden. Alle ideeën zijn voorzien van tekeningen en/of foto's.

De aangedragen adviezen:

  • Groene daken (suggestie: Centraal Station)
  • Groene schaduwplekken voor het parkeren van auto’s (suggestie: Westerstraat)
  • Groene tramlijnen (suggestie: Mozes en Aaronstraat en Damrak)
  • Groene grachtenwanden (suggestie: Kloveniersburgwal, Geldersekade en Recht Boomssloot)
  • Drijvende tuinen (Kloveniersburgwal, Geldersekade, Open Havenfront en Lijnbaansgracht (voor kleine-Gartmanplantsoen)
  • Wall(k) of flowers/vrij vertaald: (muur)bloemenroute (suggestie: Bloemenmarkt Singel)
  • Mobiel en hangend groen (overal)
  • 'The tourist sprawl'/vrij vertaald: de toeristenspreider (suggestie: Jonas Daniel Meijerplein)


(Bron foto: Thinkstock)