Nieuws

Groene vrijwilligers in beeld

In Nederland zijn ruim 100.000 groene vrijwilligers actief, vooral bij de uitvoering van beheerwerk of in natuureducatie. Het merendeel wil het werk graag blijven doen, maar de vrijwilligers maken zich wel zorgen over de aanwas van jongeren.

Groene vrijwilligers spelen in Nederland een belangrijk rol bij de bescherming van de natuur, bij onderzoek of in de natuureducatie. Het werk van die vrijwilligers wordt in veel gevallen georganiseerd door landelijke natuurorganisaties of lokale natuurverenigingen. Voor de organisaties, die werken met groene vrijwilligers is het belangrijk te weten wie de vrijwilligers zijn. Wat is hun achtergrond? Wat doen ze? Hoe is het werk georganiseerd? Wat motiveert het? En welke kansen en belemmeringen zien de vrijwilligers.

Onderzoekers van de Radboud Universiteit hebben daarom een enquête afgenomen onder 3775 mensen. Het rapport 'Groene Vrijwilligers Wie zijn ze, wat doen ze en wat drijft hen' laat zien wat de resultaten zijn. En in opdracht van het ministerie van Economisch Zaken voerde Motivaction een verkenning uit onder groene vrijwilligers met vergelijkbare onderzoeksvragen. Het resultaat van dat onderzoek is gepubliceerd in het rapport 'Groene vrijwilliger van de toekomst;.

Hoog opleidingsniveau

Uit de onderzoeksrapporten wordt duidelijk dat er in Nederland een grote groep van vrijwilligers is. Maar liefst 100.000 vrijwilligers zetten zich in voor een groene omgeving. Opvallend is dat de vrijwilligers vaak een wat ouder zijn met een hoog opleidingsniveau. Meer dan de helft (65%) heeft een hogere of universitaire opleiding afgerond. En mannen zijn oververtegenwoordigd.

Verbondhenheid

Van de verschillende vormen van vrijwilligerswerk scoren beheer en educatie het hoogst. 65% van de vrijwilligers voeren beheerwerkzaamheden uit, 53% is betrokken bij natuureducatie. Iets minder dan een derde (31%) zeg wel eens bij te dragen aan beleid. Het merendeel van de werkzaamheden wordt georganiseerd door landelijke of lokale natuurorganisaties. Veel vrijwilligers zeggen zich verbonden te voelen met Natuurmonumenten (58%), IVN (49%), de provinciale landschappen (45%) of soortenorganisaties (43%).

Motivatie

De vrijwilligers werken vaak in een vaste groep in de omgeving van de eigen woonplaats. Ze doen dat omdat ze zo bijdragen aan bescherming van de natuur, omdat ze zich verbonden voelen met de natuur of omdat ze meer kennis willen verkrijgen over de natuur. Ouderen halen meer motivatie uit het samenwerken, terwijl jongeren zeggen het vooral doen om buiten te zijn en zo meer te leren over natuur.

Jongeren

Het merendeel van de vrijwilligers zegt het het werk te willen blijven doen, Een kleine groep verwacht in de toekomst nog meer werk te zullen doen en slechts 3% zegt geregeld te overwegen om te stoppen met het vrijwilligerswerk. Op de vraag naar wensen en behoeften, zeggen vrijwilligers vooral behoefte te hebben aan opleiding, training of coaching. Groene vrijwilligers zijn over het algemeen tevreden, maar ze maken zich wel zorgen over het betrekken van jongeren bij het vrijwilligerswerk.

(Bron foto: Thinkstock )

Publicaties

(5)