Nieuws

Groene waterstof uit bermmaaisel

Groene waterstof wordt een belangrijke duurzame energiedrager in de koolstofarme economie. Bedrijven in de Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland laten zien dat je groene waterstof kunt produceren door biomassa, zoals bermmaaisel, te vergassen.

Als het aan ondernemer Rob Vasbinder van Nettenergy ligt, krijgen tankstations in het Groene Hart een kleine pyrolyseinstallatie die gevoed wordt snoeiafval en bermgras, meldt vakblad Agro& Chemie. Vasbinder heeft een kleinschalige elektrolyse-installatie gebouwd die 500 kilo waterstof per dag kan produceren. Dat is genoeg om 300 woningen te verwarmen of om 100 waterstofauto’s per dag mee vol te tanken

Groen waterstof

Die kleinschalige PyroGasifier is een verdere ontwikkeling van een installatie waarmee het bedrijf Nettenergy biomassa-reststromen van boeren en tuinders pyrolyseert tot olie, houtazijn en syngas. De PyroGasifier slaat de vloeistoffase over en produceert syngas (H₂, CO, CO₂, CH₄ en eventueel wat stikstof) en biochar.

Dat syngas wordt vervolgens in SYN2H installatie verder uit elkaar gehaald. Met stoom wordt CO en CH₄ in die installatie omgezet naar groen waterstof. Dat is min of meer vergelijkbaar met de bestaande route waarin waterstof uit aardgas wordt geproduceerd. Omdat er geen katalysator of zuurstoffabriek nodig is, kun je het op kleinschalige manier toepassen, legt Rob Vasbinder uit in het artikel.

Businesscase

Vasbinder denkt dat zijn installatie dit jaar in gebruik genomen wordt op de Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland en bij Vermeulen Groep uit Hazerswoude die het wegbeheer uitvoert voor Rijkswaterstaat in het Groene Hart. Bij een kiloprijs van €5, vergelijkbaar met de kostprijs van waterstof uit elektrolysers, is de businesscase positief. Een voordeel van deze vergassingsroute - zo is te lezen in het artikel - is dat een installatie 8000 uur per jaar kan draaien. Als je electrolysers laat draaien op zon- en windenergie, lukt dat niet.

In het artikel is ook aandacht voor een meer grootschalige aanpak door het bedrijf Viktor Goes Green die ook actief is in de Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland. Marc Moons, oprichter van het bedrijf, zegt in het artikel bezig te zijn met een haalbaarheidsstudie om biomassa om te zetten naar waterstof in een installatie van 50 MW. Hij verwacht eind dit jaar de resultaten en hoopt in 2022 met de bouw te kunnens starten.

(Bron foto: Shutterstock)