Nieuws

GroenPact Werkconferentie Arbeidsmarkt: transitie van het groene domein

Op 3 november vond de tweede GroenPact Werkconferentie Arbeidsmarkt plaats die dit jaar online plaatsvond. Rode draad was de transitie van het groene domein. Presentaties van die conferentie zijn beschikbaar.

Het podium voor deze tweede online werkconferentie, die GroenPact op 3 november organiseerde, stond in Aalsmeerderburg, bij de Arendshoeve. Te midden van een oase van planten praatten dagvoorzitter Laura Roebroeck (kwartiermaker Arbeidsmarkt voor Groenpact) en co-host Sil de Weerd (Beter (W)eten) het inspirerende programma aan elkaar. Deelnemers konden vanuit huis meedoen met het interactieve programma. De conferentie werd mede mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt

Groene Monitor 2020

Keynote speaker was Henri de Groot, hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de VU en kroonlid SER. Hij schetste de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het licht van de grote duurzaamheidsopgave.Die opgave is complex als je ook de opgaven op gebied circulair, voedsel en klimaatbestendige leefomgeving wilt adresseren. De krapte op de arbeidsmarkt blijft en de groei van de arbeidsproductiviteit zal afvlakken, denkt De Groot. De transitie van het groene domein zorgt nu voor een mismatch op de arbeidsmarkt, maar biedt ook grote kansen. Leven lang ontwikkelen en skills worden nog belangrijker en vragen om heroriëntatie van onderwijs.Dick Pouwels (CvB voorzitter HAS Hogeschool) Ruud Gerards van ROA (aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt) presenteerden De Groene Monitor. Dit instrument ontsluit data, onderzoeken en rapporten over groen onderwijs, de arbeidsmarkt en de aansluiting daartussen en biedt ze inzichtin de groene arbeidsmarkta. De monitor laat zien op wat er in de groene sector gebeurt in de volle breedte van de arbeidsmarkt. Het geeft een totaal overzicht van alle groen opgeleiden, alle groene banen en alle groene bedrijven. De Groen Monitor werd overgedragen aan Jaap Bond & Dirk Duijzer (bedrijfsleven), Titia Bredee (onderwijs) en Rob van Brouwershaven (ministerie LNV).

Christ Essens van Colland Bestuursbureau besteedde in zijn presentatie aandacht aan het Arbeidsmarktonderzoek van Colland.  Uit dat onderzoek blijkt dat de groene sector een gezonde en nog steeds groeiende sector is met een grote bijdrage aan de Nederlandse economie. Het arbeidsvolumen in de sector stijgt ngo steeds. En een mbo- of hbo-diploma in de sector levert werk op, zo blijkt uit zijn presentatie.

Groene Werelden

Na een korte pauze was het tijd voor het tweede instrument dat door Groenpact is ontwikkeld: de Groene Werelden. Laura Roebroeck nam ons mee in de fantastische wereld van groen. De Groene leefwerelden laten jongeren zien hoe zij hun bijdrage kunnen leveren, vanuit hun eigen drijfveren. De Groene Werelden zijn een instrument om nog beter invulling te geven aan imago- en wervingscampagnes. Ook de Groene Werelden werden officieel overgedragen aan het veld.

VN jongerenvertegewoordiger Eva Koffeman voor Biodiversiteit & Voedsel hield een vlammend betoog over het belang van kringlooplandbouw. Het echte lek in de kringloop is de mens, stelt zij. De huidige vrijhandel gaat ten koste van milieu, dierenwelzijn, voedselzekerheid, mensenrechten en privacy. We moeten toe naar een lokaal voedselsysteem, tegen een goede prijs.

Na de lunch gingen de deelnemers in Zoommeetings aan de slag: versnellen, verbreden, en verdiepen. Er was keuze uit vier sessies:

  1. Laat de Groene Werelden voor je werken
    Na een korte presentatie van een aantal werelden gingen de deelnemers aan de slag aan de hand van een praktijkcase. Tijdens de eerste werksessie bracht Lotte van Keulen, communicatiespecialist bij Food Academy Nijkerk een case in. Tijdens de tweede werksessie werd dit gedaan door Jacqueline Kroon, Beleidsspecialist Arbeid bij Glastuinbouw Nederland.
  2. Internationalisering in onderwijs en bedrijfsleven, hoe doe je dat?
    In deze werksessie werd ingegaan op het belang van internationalisering voor de Human Capital Agenda Groen en de manier waarop we hier concreet vorm aan geven. Aan de hand van presentaties vanuit onderwijs en bedrijfsleven vond een inspirerende discussie en uitwisseling plaats. De sessie werd gehost door Karen Bakhuisen, Boudewijn Grievink, Sijtske Ouderkerken en Carolien Wagenaar.
  3. Bootcamp Leren voor maatschappelijke uitdagingen
    Structureel en integraal opleiden en leren voor maatschappelijke uitdagingen. Hoe realiseren we dit leren met elkaar? Gonneke Leereveld ging met de deelnemers aan de slag als lerend netwerk om samen stappen te zetten.
  4. De Groene monitor, vraag maar raak aan de onderzoekers van de Monitor Initiatiefnemer (Christiaan Loef van LNV), maker (Titia Lelie van Dialogic) en de onderzoekers ( Ruud Gerards en Christ Essens) lichtten onder leiding van Esther Wouters hun bijdrage aan de monitor toe en gaven antwoord op alle brandende vragen over de potentie onderwijs-, arbeidsmarkt- en de aansluitingsdata.

(Foto: Bindt Communicatie)