Nieuws

Grond ontsmetten en bemesten met stinkertjes

Afrikaantjes -in de volksmond ook wel stinkertjes genoemd- kunnen behalve als biologische grondontsmetter dienen als groenbemester.

Een fotospread in het vakblad Landbouwmechanisatie laat bovendien zien dat de teelt van Afrikaantjes kleurrijke landschappen geeft. De korte toelichting bij de foto betreft de wijze waarop de bloemen tenslotte worden gemaaid en versnipperd.

Afrikaantjes worden verder onder meer toegepast als kleurstof, smaakstof, biogas en in de farmaceutische industrie is te lezen in een factsheet van Innovatief Platteland.

Bestrijding aaltjes

In de factsheet staat ook dat niet alle soorten Afrikaantjes (goed) werken tegen het aaltje Pratylenchus penetrans, daar waar de biologische grondontsmetting met Afrikaantjes doorgaans op is gericht. Vooral Tagetes patula wordt in de land- en tuinbouw ingezet tegen de aaltjes. Tijdens veldproeven tussen 2006 en 2008 is gebleken dat de teelt van dit gewas gedurende twee maanden voldoende is voor een goede bestrijding.

Daarbij is uitgegaan van een goed verlopende teelt en zaai in de tweede week van juni. Verder, zoals is te lezen in het rapport Groenbemesters in de strijd tegen gewone wortellesieaaltjes, worden nog wat kanttekeningen geplaatst. Zo was op het moment van het verschijnen van het rapport in januari 2012 nog niet bekend of een teeltduur van twee maanden bij een latere zaai ook goed werkt. Ook was het nog onduidelijk of daarna zonder problemen een gevoelig volggewas geteeld kan worden.

Paprika en Afrikaantje

In de biologische glastuinbouw worden ook diverse proeven gedaan met onder meer Afrikaantjes. Door de vruchtwisseling te verbreden wordt getracht de bodemgezondheid te verbeteren. In het rapport Biowisselkas wordt specifiek ingegaan op proeven waarbij is uitgegaan van het zogenaamde Köversysteem. In dit systeem worden stroken aangelegd, waarbij de plantbedden ondergronds door middel van folie in compartimenten zijn verdeeld.

Een van de uitkomsten is dat de teelt van paprika, tegelijk met Tagetes patula (en/of Capsicum annuum), niet goed werkt. Paprika blijkt in het systeem veel last te hebben van de snelgroeiende Afrikaantjes op de andere helft van het plantbed, omdat zij veel licht wegvangen.

(Bron foto: Pixabay)