Nieuws

Grond pijnpunt bij bedrijfsovername

Bedrijfsovername is lastig. Eigenaren van een familiebedrijf hebben voor de volgende generatie vaak zorgen over de financiële draagkracht. Voor grondgebonden bedrijven lijkt overdracht van grond een knelpunt.

Het aantal bedrijfsovernames dat jaarlijks tot stand komt, is beperkt, schrijft vakblad VeeteeltVlees in een artikel over bedrijfsovername. Het vakblad baseert zich daarbij op cijfers van de aanvragen bij het Vlaamse landbouwinvesteringsfonds. Jonge ondernemers kunnen bij dat fonds aankloppen voor financiële ondersteuning bij een overname van een bestaand landbouwbedrijf.

Weinig overnames

In 2017 waren er niet meer dan 154 aanvragen. Het merendeel (33%) van die aanvragen ging om een gemengd bedrijf, gevolgd door aanvragen voor overname van een akkerbouwbedrijf (23%) en rundveebedrijf (ook 23%). Het aantal bedrijfsovernames in de vleesveesector is vrij beperkt. Dat er zo weinig bedrijfsovernames zijn, is zorgelijk. In Europa is slecht 11% van de boeren jonger dan veertig jaar. De Duitse landbouwvoorman Joachim Ruckwied spreekt in het artikel daarom zijn zorg uit omdat de continuïteit van de landbouw, en dus de voedselproductie, zo ook onder druk komt.

Grond

In het artikel 'Grond kritisch punt bij bedrijfsovername' gaat het vakblad na wat drempels zijn bij bedrijfsovername en spreekt daarvoor met financieel specialisten. Uit het artikel blijkt dat bedrijfeigenaren het vaakst zeggen dat dat hun grootste zorg de financiële draagkracht voor de volgende generatie is. Een andere zorg is de waarde van het patrimonium, letterlijk het vaderlijk erfdeel.

Daarbij speelt de waarde van de grond een belangrijke rol. Die grond heeft soms een grote waarde. Zo is de marktwaarde soms meer dan € 60.000. Een ondernemer die een bedrijf overneemt, kan die waarde nooit betalen, zegt landbouweconoom Jan Leyten in het artikel. Vaak verloopt de overname dan ook in stappen. In eerste instantie wordt het roerend goed geheel of gedeeltelijk overgenomen, in een tweede fase volgt dan de overname van het onroerend erfgoed.

Schenking

Het artikel gaat verder in op de mogelijkheden voor financiering van bedrijfsovernames. Een familiale schenking is ook mogelijk, maar dan is het ook belangrijk eventuele broers en zussen in de overname te betrekken. Als broers en zussen uitbetaald moeten worden voor de waarde van het onroerend goed, wordt het moeilijk.

(Bron foto: Pixabay)