Menu
Nieuws

Grondcoalities tussen akkerbouw en melkveehouderij

Voor een goede bedrijfsvoering kunnen akkerbouwers en melkveehouders samenwerken in grondcoalities. Het biedt voor de akkerbouwer de mogelijkheid voor een ruimer bouwplan. En er zijn voor de veehouder meer mogelijkheden voor de afzet van mest.

false