Menu
Nieuws

Grondgebondenheid melkveehouderij met eigen eiwit

Om invulling te geven aan de grondgebonden groei in de melkveehouderij is het zinvol te kijken naar het percentage eiwit dat melkveehouders van eigen land halen. De zelfvoorzieningsgraad van eigen eiwit moet omhoog. Dat betekent meer ruimte voor grasteelt.

false