Nieuws

Grootschalig algen telen in kas wordt rendabel

Voor Nederlandse tuinbouwondernemers biedt de productie van hoogwaardige stoffen uit algen economisch perspectief. Onderzoek moet een geschikt teeltsysteem opleveren om algenteelt op grote schaal toe te passen.

In een proeffaciliteit voor algenteelt in de kassen bij Wageningen UR Bleiswijk zijn een jaar lang gegevens verzameld over verschillende teeltfactoren. Daarnaast is een economisch rekenmodel ontwikkeld om een realistisch perspectief van algenteelt in kassen te laten zien. Conclusie van de onderzoeken: algenproductie door tuinbouwondernemers in Nederland kan potentieel rendabel zijn in de toekomst. Dat is te lezen in het rapport 'Algenteeltsystemen voor de tuinbouw II: op weg naar opschaling' van Wageningen UR Glastuinbouw.

Praktijkervaring

Tuinbouwondernemers hebben al veel ervaring met het sturen van teeltcondities van gewassen door klimaatregeling, CO2 dosering, water- en voedingsstoffen. Sommige telers hebben al een kleinschalig algenproductiesysteem opgezet. ‘Door hun innovatiekracht en marktgerichtheid hebben tuinbouwondernemers de potentie om grootschalig algen voor een biobased economy te produceren’, aldus het rapport. Algenteelt kan in combinatie met traditionele tuinbouwgewassen of als alternatief hoofdgewas interessant zijn.

Technisch haalbaar

In 2013 zijn in buisvormige algenreactoren in kassen bij Wageningen UR vijf teelten met de alg Chlorella sorokiniana uitgevoerd. Door te experimenteren met teeltfactoren, zoals licht, CO2 en zuurgraad, is kennis opgebouwd over de optimale condities voor algenteelt. Uit de proeven concluderen de onderzoekers dat circa 3.6 kg droge stof (ds) algen per m2 in 5-6 teelten per jaar praktisch haalbaar zijn. Door beter teeltmanagement is de productie verder te verhogen, verwachten ze.

Rendabel

Uit het economische rekenmodel blijkt dat algenproductie in kassen ook economisch perspectief heeft. Door het systeem op te schalen naar 1 hectare, wordt de installatie goedkoper, arbeid wordt effectiever door automatisering en daalt de kostprijs naar ca. €26 per kg ds, meldt het rapport. Nu was het onderzoek nog gericht op de productie van biomassa, maar in de toekomst zal gekeken worden naar de productie van hoogwaardige inhoudstoffen, zoals kleurstoffen of voedingssupplementen.


(Bron foto: Wageningen UR Glastuinbouw)