Nieuws

Grote bedrijven en verantwoordelijkheid voor dieren

Hoewel alle grote bedrijven veel invloed hebben op dieren, tonen ze in dit opzicht weinig verantwoordelijkheid. Enkele maanden geleden verscheen een onderzoeksrapport van RSM Erasmus Universiteit Rotterdam met deze conclusie.

Verantwoordelijkheid voor dieren

Hoewel alle grote bedrijven veel invloed hebben op dieren, tonen ze in dit opzicht weinig verantwoordelijkheid, aldus het onderzoek door Monique Janssens en Muel Kaptein van RSM Erasmus Universiteit Rotterdam. 53% van de 200 grootste bedrijven ter wereld schrijven op hun website niets over verantwoordelijkheid voor dieren. De bedrijven die in hun communicatie de meeste verantwoordelijkheid voor dieren tonen zijn Bayer, Unilever, Nestlé, Royal Bank of Scotland Group, Tesco en Procter & Gamble. Bedrijven die dierlijke producten verhandelen of zelf dieren houden tonen meer verantwoordelijkheid voor dieren dan andere bedrijven. Maar er zijn ook uitzonderingen. Enkele bedrijven die dierlijke etenswaren verkopen, lijken
het publieke debat over de omgang met dieren in de vee-industrie totaal te negeren, en geven geen enkel teken van verantwoordelijkheidsgevoel.

Anderzijds zijn er ook bedrijven die vanuit een onverwacht gezichtspunt verantwoordelijkheid tonen. Royal Bank of Scotland, bijvoorbeeld, schrijft in het
kader van huisdierverzekeringen uitgebreid over goede zorg voor huisdieren. StateFarm stelt dierenwelzijnseisen aan bedrijfsuitjes naar dierentuinen en
circussen. USPS doet geen zaken met klanten die dieren misbruiken voor vermaak.

Gemiste kans

Het viel de onderzoekers op dat bedrijven die zich wel uitspreken over hun verantwoordelijkheid voor dieren dit vaak doen in relatief onbelangrijke
webdocumenten, zoals blogs, projectbeschrijvingen en nieuwsberichten, en niet in belangrijkere documenten als gedragscodes, beleidsdocumenten en
jaarverslagen. Een gemiste kans, vinden de onderzoekers.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De onderzoekers zijn van mening dat meer bedrijven zouden moeten erkennen dat dierethiek bij maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort. Janssens: “We
raden alle bedrijven aan om goed stil te staan bij hun verantwoordelijkheden voor dieren. Dit kan met behulp van de techniek die we in ons onderzoek
presenteren, de Commitment to Animals-score. Als je in je communicatie opneemt waar je als bedrijf voor staat, en wat je bereikt op het gebied van
dierenwelzijn, zal dat een stimulans zijn voor iedereen binnen het bedrijf om ook echt verantwoordelijkheid voor dieren te nemen. Zo kun je je als bedrijf
ook in dat opzicht verantwoorden. En daarnaast is het natuurlijk beter voor de dieren.”

(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)