Nieuws

Grote bedrijven kiezen vaker voor melkrobots

Met melkrobots kun je besparen op arbeidskrachten en loonkosten. Maar overschakeling op automatisch melken vraagt ook aanpassingen. Zo moet je het melken anders organiseren en de stal anders indelen.

Krapte op de arbeidsmarkt zet melkveehouders van grotere bedrijven aan serieus te kijken naar de mogelijkheden van robotmelken. Met de automatisering kun je ook op grotere bedrijven drie keer per dag melken en haal je een hogere productie. Bij een gangbare stal haal je 200 liter melk per gewerkt uur, aldus vakblad Veeteelt. Bij het melken met een robot 500 liter en meer.

Grote bedrijven

Met 4117 bedrijven wordt in Nederland op bijna 25% van de melkveebedrijven automatisch gemolken, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties (KOM). Er lijken steeds meer grotere bedrijven die kiezen voor een melkrobot, schrijft het vakblad in het artikel 'Meer interesse grote bedrijven voor automatisch melken'.

Organisatie

Met een melkrobot bespaar je op loonkosten, maar je moet het melken ook organiseren. Zeker in combinatie met weidegang kan het een uitdaging zijn als je met meerdere groepen koeien werkt. Melkwinningsadviseur Johan Grolleman zegt in het vakblad dat de ideale groepsgrootte voor een robot rond de 120 koeien ligt. Toch zijn daar ook wel oplossingen te bedenken wanneer je met meer groepen werkt aldus het vakblad.

Stalindeling

Een ander aspect is de stalindeling, die is minstens zo belangrijk aldus de experts. Je moet goed nadenken over het koeverkeer in de stal. En je zult een aparte separatie- en een behandelruimte moeten inrichten. In het artikel laat het vakblad melkveehouders aan het woord die ervaring hebben met een melkrobot zoals de familie Boersma in Kollumerpomp die in 2014 voor melkrobots koos. Zij houden hun 500 koeien in twee koppels, waarbij in elke groep vier robots staan.

(Bron foto: Shutterstock)