Nieuws

Grote kennisbehoefte door groei aardbeiensector

Het areaal aardbeien dat in Nederland onder glas geteeld wordt, breidt snel uit. Er is een grote behoefte aan kennis over nieuwe rassen en teeltsystemen. Weerbaarheid van aardbeiplanten is een van de aandachtspunten.

In Nederland wordt nu zo'n 400 tot 450 ha aardbeien onder glas geteeld, schrijft vakblad Onder Glas in een artikel. En de sector groeit snel. De verwachting is dat het areaal de komende tien jaar zal verdubbelen. Door die groei is er veel behoefte aan nieuwe kennis, kennis over nieuwe rassen, nieuwe teeltsystemen en teeltstrategieën. Denk bijvoorbeeld aan kennis over jaarrondteelt van aardbeien met hulp van LED-belichting in de winter. Eerder dit jaar besteedde het vakblad in een artikel al aandacht aan aardbeienteelt onder LED-belichting.

Rassenonderzoek

Op onderzoekslocatie Berry Plaza in Noord-Limburg is meer dan 1000 m² glas beschikbaar voor proeven. Onderzoek wordt uitvoerd in opdracht van veredelaars zoals Flevo Berry Limgroup en East Malling Research. Rassenonderzoek is een van de belangrijkste pijlers van het onderzoek. Doel van dit onderzoek is kennis op te doen over hoe een nieuw ras groeit.

De nieuwe rassen moeten makkelijk oogstbaar zijn en zich lenen voor automatisering. Daarnaast is de weerbaarheid van een ras belangrijk omdat er minder gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn. Zo zijn er nieuwe rassen als Sonsation, een smakelijke aardbei die bestand is tegen Phytophthora en Limalexia.

Weerbaarheid

Die weerbaarheid is niet alleen een raskenmerk, maar hangt ook af van teeltomstandigheden, zoals bemesting, klimaatsturing of hygiëne. In 2019 besteedde vakblad Onder Glas aandacht aan weerbaar telen.

(Bron foto: Shutterstock)