Nieuws

Grote schoonmaak bij de teeltwisseling

Om besmettelijke en moeilijk te bestrijden ziekten in de groenteteelt te beheersen, is het belangrijk dat de kas tijdens de teeltwisseling hygiënisch schoongemaakt wordt.

In het artikel 'Stop met tunnelvisie en kijk met frisse blik naar je bedrijf’ wordt uitgelegd waarom de teeltwisseling - wanneer de afgedragen gewassen het bedrijf verlaten - het belangrijkste moment is voor een grondige schoonmaak. "De telers hebben eigenlijk te weinig effectieve bestrijdingsmiddelen over, terwijl de knelpuntenlijst alleen maar langer wordt. Er komen steeds nieuwe organismen bij. De risico's nemen toe en het corrigerende middelenpakket is aan slijtage onderhevig. Nieuwe middelen komen zeer spaarzaam beschikbaar en zijn vaak minder 'krachtig' dan hun voorgangers", zeg Jeannette Vriend van LTO Glaskracht in het artikel.

Protocol

Volgens het artikel is het belangrijk dat telers zich strak aan het protocol houden, ook als er nog geen ziektes te vinden zijn. Het verwijderen van alle plantendelen en wortelresten is een voorbeeld van een essentiële hygiënemaatregel, omdat ook de kleinste resten voor een uitbraak kunnen zorgen. In het artikel komen ook verschillende telers aan het woord over de maatregelen en middelen die zij gebruiken om infecties te voorkomen en te bestrijden.

(Bron foto: Thinkstock)