Nieuws

Grotere voedselzekerheid door wilde soorten

Bloemenrand - VStr via Pixabay
Bron foto: VStr, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Onderwerp
    biodiversiteit, voedselzekerheid, plantenkunde
  • Interessant voor
    biologen, veredelaars
Bekijk de bronnen
Er zit weinig genetische diversiteit in veel van de gewassen die we als voedsel verbouwen. Daardoor zijn ze extra kwetsbaar voor klimaatverandering en ziekten. Wilde verwanten van deze gewassen kunnen helpen bij het inkruisen van nieuwe eigenschappen. Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) zet zich in voor het behoud van de wilde verwanten door in heel Nederland zaden te verzamelen en op te slaan in een genenbank.

Het voortbestaan van wilde soorten van voedselgewassen in hun natuurlijke leefomgeving is onzeker. In Nederland komen meer dan 200 wilde verwanten voor, waarvan er circa 50 op de Rode Lijst staan. Met het Levend Archief, natuurorganisaties en vrijwilligers verzamelen experts van het CGN zaden van deze plantensoorten, zodat ze voor de toekomst behouden blijven.

Door de inheemse zaden te conserveren in de CGN-genenbank blijven ze beschikbaar voor herintroductie en populatieversterking waar dat mogelijk is.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
CGN: Het belang van genetische variatie

Bron: CGN Wageningen

Nieuwe flyer

Voor iedereen die geïnteresseerd is in wilde plantensoorten heeft het CGN nu een flyer samengesteld. Curator Rob van Treuren: “De flyer licht de achtergrond en het belang toe van CGN’s verzamelprogramma voor in Nederland voorkomende wilde verwanten van cultuurgewassen. De flyer is bedoeld voor voorlichting aan betrokkenen bij het project, waaronder natuurbeherende organisaties, terreinbeheerders en vrijwilligers die helpen bij het verzamelen van zaden.”