Nieuws

Gunstig klimaat voor groen in en om ziekenhuis

Zorgkosten blijven stijgen, 2 op de 3 ziekenhuizen hebben bouwplannen, mensen raken vervreemd van de natuur, gezondheid/welzijn is een belangrijke 'ecosysteemdienst': de tijd lijkt rijp voor 'groene' ziekenhuizen.

Het rapport Groene Gezonde Ziekenhuizen – startnotitie, begint met een opsomming van ontwikkelingen in zowel de zorgsector als de groene sector. Voornoemde ontwikkelingen zijn slechts enkele die integratie van beide werelden rechtvaardigen volgens de opstellers van het rapport (VU Amsterdam, IVN, Rijksuniversiteit Groningen/Bureau Natuurvoormensen).

Prestige-programma

De auteurs stellen dat er steeds meer bewijslast komt dat groen in de leefomgeving, zoals parken, tuinen en zelfs planten binnenshuis, en natuurbeleving goed is voor de gezondheid van mensen. Het mes snijdt aan twee kanten: betaalbare zorg van hogere kwaliteit, en betaalbaar groen voor meer mensen. Het rapport is een uitwerking van de wijze waarop meer groen moet worden ingezet in de ziekenhuiswereld en hoe diverse koplopers zich hiervoor hard maken.

Zij willen dit realiseren middels een prestige-programma met drie doelen. Zo willen zij praktische, innovatieve en vermarktbare interventies ontwikkelen. Deze groene interventies moeten worden onderzocht op (kosten)effectiviteit. En er moet een kennisnetwerk worden opgezet. Via drie trajecten (praktijk-, onderzoeks- en leertraject) die parallel worden uitgevoerd, willen de partijen de doelen realiseren.

Onderzoek in ziekenhuis

Een uitwerking van het onderzoeksprogramma is te lezen in het rapport Groene gezonde ziekenhuizen – Nadere uitwerking van onderzoek [...]. In dit programma, waaraan Ziekenhuis Tergooi en het Goois Natuurreservaat deelnemen, worden diverse opties onderzocht. Te weten: de chemotuin, bewegen in het groen, de groene kas, groen op de afdeling klinische geriatrie en wandelcoaching. Het onderzoeksprogramma duurt 4 jaar en is juni dit jaar gestart.

Onderzocht wordt wat de effecten zijn van deze groene concepten op de gezondheid en het welbevinden van patiënten, personeel en bezoekers. Naast wetenschappelijke artikelen moet dit leiden tot een factsheet en via de website Groene Gezonde Ziekenhuizen en Twitter wordt informatie rond het programma gedeeld en wordt nieuws verspreid.

Een ziekenhuis waar al een 'prominente' plaats is ingeruimd voor groen is het in 2011 geopende Jeroen Bosch Ziekenhuis: Een ziekenhuis met een groene uitstraling (VHG Magazine, 2013).

(Bron foto: Pixabay [ziekenhuis in Nieuw Taipei, Taiwan)

Publicaties

(3)