Nieuws

Haalbare emissieloze glastuinbouw

Dat je planten kunt telen zonder onnodige emissie van nutriënten of gewasbeschermingsmiddelen, was al wel bekend. Een praktijkproef laat zien dat emissieloze teelt van kwaliteitspaprika's mogelijk is zonder extra kosten.

De glastuinbouwsector heeft met de overheid afgesproken in 2027 de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het lozingswater naar nul te brengen. Stapsgewijs werkt de sector toe naar een emissieloze teelt. Als teler kun je investeren in een zuiveringsinstallatie om het lozingswater schoon te maken. Maar het kan ook anders. Je kunt ook de hoeveelheid lozingswater verminderen, of zelfs tot nul te brengen door het opnieuw te gebruiken.

Paprika's

Het idee van het project 'waterefficiënte en emissieloze kas' is al het water in de teelt opnieuw te gebruiken. Het Innnovatie en Demonstratiecentrum (IDC) Water in Bleiswijk onderzocht daarom in een praktijkproef of teelt mogelijk is met volledige circulatie van water. In 2014 is een proef met komkommers uitgevoerd, in 2015 met paprika's. Onder Glas besteedt er aandacht aan in het artikel 'Paprikateelt in emissieloze kas haalt gelijke productie met zelfde kwaliteit'. En ook Kastechninek meldt dat emissieloze teelt mogelijk is in het artikel 'Emissieloze kas haalbaar met gangbare techniek.'

Recirculatie

In de proef met paprika's die in 2015 werd uitgevoerd, zijn twee teelten vergeleken. In de emissieloze teelt werd al het water opnieuw gebruikt. Het gebruikte water werd voor zuivering eerst over een vlakbedfilter geleid en om het daarna te ontsmetten in een ozonontsmetter. Vervolgens werden meststoffen toegevoegd aan het water. Al het water werd zo gerecirculeerd. Tegelijkertijd was er een referentieteelt volgens de emissienormen van 2015-2017. Om te zorgen dat de teelten te vergelijken zijn met de praktijkomstandigheden, hielp een groep paprikatelers bij de instelling van de apparatuur.

Alternatief

Na afloop van beide teelten maakten de onderzoekers de balans op. Ze vergeleken productie, kwaliteit en kosten en baten voor beide teelten. Bij de emissieloze teelt werd geen groeiremming geconstateerd. De productie en kwaliteit zijn minstens gelijk aan die van de referentieteelt, concludeerden ze. Onderzoeker Erik van Os denkt dat de emissieloze teelt een goedkoper alternatief kan zijn voor de dure waterzuiveringstechnieken.

In 2016 wordt het onderzoek voortgezet. In plaats van steenwol wordt dan kokossubstraat gebruikt. En een groep telers willen in een praktijknetwerk ervaringen opdoen met emissieloze teelt.

(Bron foto: Thinkstock)