Menu
Nieuws

Haalt de akkerbouwbranche de ambitieuze doelen?

Plantgezondheid akkerland
Bron foto: Pincasso, Shutterstock
Nederland voorloper maken in duurzame teeltmethoden. Dat is de doelstelling van BO Akkerbouw. Deze overkoepelende vereniging voor brancheorganisaties van bedrijven in de gehele akkerbouwketen wil dit doel in 2030 realiseren. Hiervoor heeft het een Actieplan Plantgezondheid opgesteld.