Nieuws

Habitatbanking kan verlies biodiversiteit remmen

Habitatbanking is een handelssysteem voor natuurcredits. Grondeigenaren die nieuwe natuur ontwikkelen, creëren habitatrechten. Die rechten kunnen ze verkopen aan partijen die hun negatieve invloed op natuur willen of moeten compenseren. Het systeem kan de achteruitgang in biodiversiteit verminderen.

De biodiversiteit is in Nederland afgelopen eeuw met 60% gedaald, meldt het rapport 'Van dominee tot koopman?' Dit rapport, dat de mogelijkheden van habitatbanking onderzoekt, ziet dat het huidige beleid de achteruitgang in de biodiversiteit niet echt heeft kunnen stoppen. Het gaat daarbij om het beleid dat gericht is op ecologische netwerken zoals Natura 2000 en het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en de wettelijke verplichting om schade aan natuur te compenseren. Het verlies aan biodiversiteit is de laatste jaren enigszins geremd, maar het is onvoldoende, zo is te lezen in het rapport. Het zou beter kunnen.

Natuurwaarde

Het idee is dat habitatbanking er een rol in kan spelen. In dat systeem creëren natuurontwikkelaars 'credits' in de vorm van habitatrechten die ze kunnen verkopen aan partijen die verplicht zijn tot natuurcompensatie. Bij ontwikkeling van nieuwe infrastructuur of woningbouwprojecten bijvoorbeeld, kunnen de bouwers natuur compenseren door elders de natuurontwikkeling te financieren. Dat zou natuur met meer natuurwaarde op kunnen leveren. In het buitenland is al wel ervaring opgedaan met dit systeem, maar in Nederland nog niet. Daarom verkenden onderzoekers van Wageningen Economic Research en de Radboud Universiteit in Nijmgen in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving mogelijkheden van dit systeem. Is het een aanvulling of verbetering op het bestaande Nederlandse systeem voor natuurcompensatie?

Financiering

Het systeem is kansrijk. Het speelt in op de trend in de samenleving waarin steeds meer partijen zich bezighouden met het ontwikkelen van nieuwe natuur in hun eigen omgeving. Bovendien kan het functioneren als een nieuwe financieringsconstructie voor natuurontwikkeling. De natuursector wordt zo minder afhankelijk van overheidssubsidies. De conclusie van de onderzoekers is dat habitatbanking de achteruitgang in de biodiversiteit in Nederland mee kan helpen tegengaan. Maar wil je het invoeren, dan moet je het systeem wel eerst testen in een aantal praktijkcases.

Natuurwaarderingssysteem

Je zult moeten uitzoeken hoe het zit met juridische, ecologische, bestuurlijke en financiële zaken. Hoe bepaal je de waarde van natuur bijvoorbeeld? Daarvoor zou een natuurwaarderingssysteem nodig zijn waarmee je de biodiversiteitswaarde van nieuwe en te compenseren natuur kunt bepalen. En wil je het goed uitvoeren, dan zou je een instantie moeten hebben die de handel in habitatrechten juridisch borgt in regels, rekentools en protocollen. En er is een habitatbank nodig die de aankoop en uitgave van habitatrechten financieel regelt en registreert.

(Bron foto: Pixabay)