Nieuws

Hagelnetten: financieel haalbaar voor perenteler

Perentelers in België hebben toenemend te maken met oogstverlies door hagel. Uit een studie van de Belgische bachelor Brecht Geerdens blijkt dat hagelnetten zowel financieel als teelttechnisch haalbaar zijn.

Geerdens besluit zijn studie wel met de opmerking dat onder een hagelnet veranderingen in het microklimaat voorkomen, die nog verder onderzocht moeten worden en waar rekening mee moet worden gehouden.

In zijn studie en een artikel dat Geerdens hierover schreef in het vakblad Management & Techniek bespreekt hij de reeds bekende andere omstandigheden en de omslagpunten; wanneer is een teler duurder uit met een hagelverzekering dan met een hagelnet (denk aan premie en weersomstandigheden).

Minder licht en wind

Een voornaam nadeel van hagelnetten is lichtverlies. Bijen hebben hier last van. ‘Ze raken gedesoriënteerd onder hagelnetten, wat zeer nadelig is voor de bestuiving. Samen met de verminderde wind leidt dit ertoe dat er heel wat minder bestuiving plaatsvindt onder een hagelnet’. De genoemde windafname (20% tot 30% minder onder netten) heeft volgens Geerdens als voordeel dat er minder windschade op peren voorkomt.

Geerdens adviseert in zijn rapport om de netten pas te sluiten als de bloei voorbij is zodat toch een normale bestuiving kan plaatsvinden. Een ander advies luidt om invliegroutes open te houden; de zijkanten van het perceel niet af te sluiten. Op die manier vindt ook de roofwants, goed voor het bestrijden van de perenbladvlo, zijn weg.

Temperatuur

Het gemeten verschil in temperatuur kan een voordeel zijn. Zo blijkt de maximumtemperatuur van de vrucht op een hete dag zo’n 6 °C lager te liggen onder een hagelnet dan een vrucht in het open veld. ‘Hierdoor komt er minder zonnebrand voor onder de hagelnetten’, stelt Geerdens. En bij nachtvorst blijkt de temperatuur onder hagelnetten enkele graden hoger te zijn.

Geen grote nadelen

In het artikel schrijft Geerdens dat het lichtverlies geen grote nadelen geeft voor perenbomen, onder meer met het oog op bloembotvorming, vruchtafzetting en productie. Opgemerkt wordt daarbij: ‘De bomen waren wel nog jong en de productie was nog beperkt’.

Een gemeten verschil is dat de hardheid van vruchten onder hagelnetten lager was. ‘Verder onderzoek moet uitwijzen of de resultaten uit deze proef worden bevestigd’, schrijft de bachelor.

Omslagpunt en kosten

De kosten van een hagelnet liggen rond de € 24.000 per hectare. Geerdens laat een aantal berekeningen zien met dit bedrag. Denk aan afschrijfkosten en –periode. Hij houdt in de berekeningen onder meer rekening met loon- en onderhoudskosten. Uit de berekening blijkt dat een premiepercentage van 15% voor een hagelverzekering het omslagpunt is. Boven dat percentage zijn de jaarlijkse kosten van een hagelnet lager.

Bij een nieuw aan te leggen plantage blijkt dat omslagpunt op 14% te liggen; de constructie van de hagelnetten kan ook gebruikt worden als steunmateriaal voor de bomen. Bij intensievere plantages/hogere opbrengsten ligt het omslagpunt nog lager.

Toename hagel

Premies en berekeningen zijn uiteraard afhankelijk van het weer. Ter illustratie: ‘Alleen in een jaar zonder hagelschade of bij 100% hagelschade is een teler bruto financieel beter met een hagelverzekering’. Uit gegevens van het Belgisch Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) blijkt dat het aantal onweersbuien met hagel de laatste decennia is toegenomen met 30%. Onweersbuien in zijn algemeen kwamen 10% meer voor. In zijn studie schrijft Geerdens dat de kans op hagel uit onweer momenteel ongeveer 40% is.

Boerenbond Persprijs

Geerdens, bachelor in de agro- en biotechnologie specialisatie Tuinbouw en Fruitteelt aan de Katholieke (Hogeschool Kempen, Geel; België), won in 2012 de Boerenbond Persprijs. Daarmee kreeg hij de kans om een eindverhandeling te schrijven over zijn studie in het vakblad Management & Techniek.


(Bron foto: Thinkstock)