Nieuws

Halmversteviging op het juiste moment

Legering kan bij wintergerst en wintertarwe tot grote verliezen in opbrengst leiden. Daarom is het zeer belangrijk om deze gewassen tijdig en juist te behandelen met een halmversteviger.

Legering (het omvallen van de graanplant) kan het best efficiënt worden aangepakt, of zelfs voorkomen, door een aantal cultuurmaatregelen toe te passen. Bijvoorbeeld door het uitzaaien van zeer legergevoelige rassen te vermijden en er voor te zorgen dat de zaaidichtheid niet te hoog is. Ook een beredeneerde stikstofbemesting is steeds noodzakelijk. In het artikel ‘Aandacht voor halmversteviging’ worden verschillende halmverstevigers (middelen die er voor zorgen dat de halm niet te groot wordt) en hun toepassingen onder de loep genomen.

Correct gebruik

Halmverstevigers mogen volgens het artikel alleen toegediend worden aan een gezond gewas dat in volle groei is. Het is ook belangrijk dat het weer op het moment van de behandeling en tijdens de daaropvolgende dagen gunstig is. Groeizaam weer en de nodige warmte zorgen ervoor dat het gewas blijft doorgroeien, ondanks de groeivertraging die de halmverstevigers veroorzaken. Ook mag de teelt in die periode met geen enkele vorm van stress te maken krijgen, zoals een tekort aan stikstof, een te lage of te hoge temperatuur, droogte of een te grote vochtigheid. Anders zijn de halmverstevigers minder doeltreffend en kunnen ze eveneens de ontwikkeling van de teelt schaden en het rendement drukken.

Wintergerst

Bij wintergerst kan men in normale omstandigheden halmverstevigers op basis van ethefon gebruiken. Dit kan volgens de auteur van het artikel het best bij een temperatuur van ongeveer 20 °C. Vervolgens worden van een aantal producten de voor- en nadelen besproken en ook de hoeveelheid halmversteviger die van elk product nodig is. Maar welk middel men ook gebruikt, het heeft geen zin om producten op basis van ethefon toe te passen rond het tweedeknoopstadium.

Wintertarwe

Wanneer het gewas weinig legergevoelig is, een normale gewasdichtheid heeft en er een beredeneerde stikstofbemesting toegepast wordt in de gewasstadia uitstoelen (eerste fractie) en oprichten (tweede fractie), blijft CCC (of chloormequat) de meest aangewezen halmversteviger, volgens de auteur. CCC heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding, maar het gewas moet wel in goede staat zijn en de temperatuur moet hoger zijn dan 10 °C. Vervolgens worden ook producten op basis van CCC op een rijtje gezet. Een behandeling met CCC wordt het best toegepast in het stadium begin oprichten, wanneer de aaraanleg 1 cm groot is. Men kan de toepassing uitvoeren tot het eerste- tot tweedeknoopstadium. Bij een latere toepassing kan de werking duidelijk minder zijn.


(Bron foto: SILO)