Menu
Nieuws

Halvering ammoniakuitstoot door aanpassing bedrijfsvoering

Door een nieuwe stal te bouwen met een emissiearme stalvloer, verdunning van mest en een eiwitarm rantsoen kun je de ammoniakuitstoot met 50% verminderen, zo blijkt uit praktijkervaring.

Links

(3)