Nieuws

Halvering uitstoot fijnstof in de pluimveehouderij

De overheid wil dat de uitstoot van fijnstof in de pluimveestallen binnen tien jaar met de helft omlaag gaat. Voor nieuwe stallen geldt zelfs een reductie-eis van 70%. Om dat te realiseren is een pakket maatregelen opgesteld.

Uit de onderzoeksrapporten  'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden' en 'Emissies van endotoxinen uit de veehouderij' die vorig jaar verschenen, blijkt dat het wonen in de omgeving van veehouderijbedrijven effect heeft op de gezondheid. Vooral de uitstoot van fijnstof maakt omwonenden gevoeliger voor infecties. Vooral endotoxinen, kleine onderdelen van micro-organismen, kunnen luchtwegirritaties en ontstekingsreacties veroorzaken. Bij omwonenden komen vaker longontstekingen voor en ook kampen ze met verminderde longfuncties. Groen Kennisnet heeft in berichten al eerder aandacht besteed aan deze onderzoeksrapporten. 

Reductie fijnstofemissie

Naar aanleiding van die onderzoeksrapporten heeft het kabinet overleg gevoerd met de pluimveesector. De overheid wil dat de de normen voor fijnstofemissie uit pluimveestallen aangescherpt worden. De uitstoot van fijnstof moet voor nieuwe pluimveestallen met 70% reduceren en met 50% voor bestaande stallen. Die ambitie moet in tien jaar, per 1 januari 2027 gerealiseerd zijn, zo is te lezen in de Kamerbrief van 1 juni 2017 die de staatssecretarissen Martijn van Dam (Economische Zaken) en Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) opstelden.

Maatregelen

Om die ambitie te bereiken is er een pakket aan maatregelen opgesteld. Zo komt er een sectoraal onderzoeks- en innovatieprogramma emissiearme pluimveehouderij dat is gericht op het ontwikkelen van nieuwe brongerichte maatregelen die de emissies van fijnstof sterk terug brengen. Bedoeling is dat die maatregelen betaalbaar en snel marktrijp zijn. Ook wil het kabinet fijnstof beperkende maatregelen sneller erkennen. Verder komt er een Maatschappelijk Innovatieprogramma duurzame veehouderij dat gericht is op herontwerp van duurzame stalsystemen met de focus op volksgezondheid en fijnstofreductie.

De maatregelen zijn in overleg met de sector opgesteld, schrijven de bewindslieden, maar de sector heeft zich in februari helaas teruggetrokken. Gelet op het belang voor de volksgezondheid zet het kabinet nu zelf de uitwerking van het maatregelenpakket in gang.

(Bron foto: Shutterstock)