Menu
Nieuws

Halvering uitstoot fijnstof in de pluimveehouderij

De overheid wil dat de uitstoot van fijnstof in de pluimveestallen binnen tien jaar met de helft omlaag gaat. Voor nieuwe stallen geldt zelfs een reductie-eis van 70%. Om dat te realiseren is een pakket maatregelen opgesteld.

false