Nieuws

Halvering van de voedselverspilling in 2030

Het kabinet wil dat uiterlijk in 2030 de hoeveelheid voedsel die door huishoudens, bedrijven en in de horeca wordt weggegooid, halveren. Het op 20 maart geopende verspillingschap in een supermarkt in Wageningen is een eerste aanzet.

Een derde van ons voedsel wordt wereldwijd verspild. Het gaat om een hoeveelheid voedsel van 1,7 tot 2,5 miljoen ton. Als je dat omrekent naar Nederland is de verspilling tussen de de 105 en 152 kg per hoofd van de bevolking. Daarvan wordt 41 kilo per persoon door consumenten zelf verspild. Alleen al de verspilling van voedsel draagt voor 6% bij aan de totale uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteit. Het is daarom zinvol de voedselverspilling terug te dringen.

Taskforce

De Taskforce Circular Economy in Food, een samenwerking van diverse bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen, schrijft in de op 20 maart gepresenteerde agenda 'Samen tegen voedselverspilling' dat het zijn ambitie is in Nederland de voedselverspilling in 2030 te halveren. Minister Carola Schouten liet in een Kamerbrief weten het initiatief van de taskforce te ondersteunen.

Verspillingsschap

De taskforce zet met name in op innovatie. Door in een netwerk kennis en krachten te bundelen kun je tot innovatieve oplossingen komen. Een voorbeeld is het op 20 maart in een Wageningse supermarkt geopende verspillingsschap. Op dit winkelschap staan producten die gemaakt zijn van ingrediënten die anders verspild zouden worden. Wageningen University & Research gaat onderzoek doen naar de consumentenacceptatie van deze producten. Het schap is een initiatief van het platform Verspilling is Verrukkelijk waarin 18 ondernemers samenwerken.

Campagne

Tegelijk met de lancering van de nationale agenda van de taskforce is de campagne 'Samen tegen Voedselverspilling' gelanceerd. De campagne - met hashtag #samenminder - richt zich op zowel bedrijven als op consumenten. Het initiatief voor het verspillingsschap is verbonden aan de campagne.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(9)