Menu
Nieuws

Handboek erfgoed en beekherstel

Waterschappen in Nederland werken op veel plekken aan beekherstel met aandacht voor natuurontwikkeling en waterberging. Een handboek biedt handvatten om landschapsgeschiedenis en erfgoed mee te nemen in beekherstelprojecten.

false