Nieuws

Handboek ‘Genomic management van genetische diversiteit bij dieren’

Op het afscheidsseminar op 23 maart, ter gelegenheid van de pensionering van Kor Oldenbroek bij Wageningen University & Research, werd het handboek gepresenteerd. Kor nam het initiatief voor het schrijven van het boek met een groep Europese experts op dit vakgebied. Het boek is bedoeld voor het universitair onderwijs en voor professionals die werkzaam zijn in de fokkerij en in conserveringsprogramma’s.

In het boek worden recent ontwikkelde methoden beschreven om DNA van dieren te analyseren, zoals SNP-genotypering en Whole Genome Sequencing. Deze methoden bieden grote mogelijkheden voor het conserveren en benutten van de genetische diversiteit tussen en binnen dierrassen. Deze methoden kunnen gebruikt worden om zeldzame allelen en zeldzame haplotypen (combinaties van allelen) op te sporen. Allelen en haplotypen zijn belangrijke onderdelen van de genetische diversiteit die we willen bewaren om zo nodig later te kunnen gebruiken.

In het boek worden “genomics” methoden beschreven om rassen te definiëren en om te kunnen achterhalen welke gebeurtenissen in het verleden de huidige genetische diversiteit binnen een ras beïnvloed hebben. Deze methoden kunnen ook gebruikt worden om genenbank collecties samen te stellen en aan te vullen en om populaties van zeldzame rassen met kleine populatieomvang beter te beheren. In het boek worden de methoden uitgewerkt voor beide doelen. En er is speciale aandacht besteed aan “genomics” methoden voor het management van populaties waar erfelijke gebreken veel voorkomen.

Op het seminar werd de inhoud van het boek gepresenteerd in vijf presentaties:

Het schrijven van het boek werd gefinancierd door de European Regional Focal point for Farm Animal Genetic Resources (ERFP), de Scandinavische genenbank NordGen en het Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN). Wageningen Academic Publishers heeft het boek uitgegeven.