Nieuws

Handboek Melkveehouderij 2014 beschikbaar

Het nieuwste Handboek Melkveehouderij, dat elk jaar wordt aangepast aan de actualiteit, is weer beschikbaar en kan als geheel of per hoofdstuk/onderwerp worden gedownload.

Het Handboek Melkveehouderij 2014, samengesteld en geactualiseerd door Wageningen UR Livestock Research, wordt gepresenteerd als 'hét naslagwerk voor melkveehouder, agrarisch adviseur, docent en student'. (Voor het downloaden van de afzonderlijke hoofstukken, zie de webpagina Handboek Melkveehouderij).

Wijzigingen

Ten opzichte van de vorige versie, uit 2013, zijn vele wijzigingen doorgevoerd. Zo is in het hoofdstuk Bodem en water de informatie over beregening deels vervangen, is er (aan het hoofdstuk Grasland en voedergewassen) informatie toegevoegd over doorzaaien zonder doodspuiten, zijn er (in het hoofdstuk Bemesting) nieuwe K- en Na-adviezen voor grasland opgenomen, enzovoorts. Een volledig overzicht van de -belangrijkste- wijzigingen is terug te vinden in het voorwoord van het handboek.

Voor meer berichtgeving op Groen Kennisnet over eerdere versies van het handboek, zie: Nieuwe handboeken Melkveehouderij en Snijmaïs (2014) en Handboek melkveehouderij (2011).(Bron foto: Thinkstock)