Nieuws

Handboek Melkveehouderij 2015 beschikbaar

Het nieuwste Handboek Melkveehouderij, dat elk jaar wordt aangepast aan de actualiteit, is digitaal beschikbaar en voor iedereen toegankelijk.

Het Handboek Melkveehouderij is het naslagwerk voor melkveehouder, agrarisch adviseur, docent en student. In het handboek vind je niet alleen actuele informatie over onderwerpen als bodem, bemesting, graslandbeheer, veevoeding, diergezondheid en melkwinning, maar ook over agrarisch natuurbeheer, bedrijfsgebouwen of kwaliteitssystemen. De informatie uit het handboek biedt waardevolle ondersteuning bij het dagelijks management.

Ten opzichte van de versie uit 2014 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn bemestingsadviezen voor snijmaïs uitgebreid en diverse gegevens geactualiseerd zoals rasseninformatie, statistische informatie en voederwaardeprijzen,

De informatie is gebaseerd op actuele kennis en onderzoeksresultaten van van Wageningen UR Livestock Research. (onderdeel van de Animal Sciences Group van Wageningen UR). Het digitale handboek is voor iedereen gratis toegankelijk. Tegen betaling is ook een papieren versie beschikbaar.

(Bron foto: S[i]lo)