Nieuws

Handboek screening gezondheidseffecten bewoners voor gemeenten

Met een gezondheidseffectscreening kan een gemeente bij haar plannen rekening houden met de gezondheid van bewoners. Een handboek laat zien hoe je zo'n screening uitvoert.

Hoe kan een gemeente een woonwijk aanleggen zodanig dat bewoners geen gezondheidsrisico lopen door bijvoorbeeld geluidsoverlast, fijnstof of hinderlijke geur door verkeer of bedrijfsactiviteiten? Welke maatregelen kan een gemeente nemen om risico's te beperken? Hoe groot is de luchtverontreiniging in een plangebied.

Om antwoord te krijgen op dergelijke vragen, kan een gemeente een Gezondheidseffectscreening (GES) uitvoeren. Het handboek 'Gezondheidseffectscreening, Milieu en gezondheid in ruimtelijke planvorming' laat zien hoe je zo'n screening uitvoert.

Milieuvervuiling

Een GES geeft een goed beeld bij mogelijke knelpunten bij plannen voor ruimtelijk ordening, herstructurering of bij verkeersplannen, aldus de koepelorganisatie GGD GHOR die dit handboek uitbracht. Zo'n GES laat zien welke mogelijke bronnen van milieuvervuiling aanwezig zijn, hoe hoog de milieubelasting is, hoeveel mensen er aan zijn blootgesteld en wat de gezondheidseffecten kunnen zijn.

Gezondheidseffecten

Zo'n GES kan in 15 tot 20 dagen worden uitgevoerd. Gemeentes leveren verschillende gegevens aan. Je kunt daarbij denken aan luchtverontreiniging, geluid, geur en risico’s door opslag, productie en transport van gevaarlijke stoffen. Daarna beoordeelt de GGD of er in het plangebied gezondheidseffecten te verwachten zijn.

(Bron foto: Thinkstock)