Nieuws

Handboek Vegetatiekunde online

Het Handboek Vegetatiekunde biedt een diepgaande introductie op de studie van begroeiingen in al hun verscheidenheid en in samenhang met de plaatsen waar ze in het wild voorkomen.

Vegetatiekundigen houden zich niet bezig met de studie van een tulpenbed of arboretum. Aangeplante bossen of akkers zijn dan weer wel interessant, aangezien wilde planten zich ook hier kunnen vestigen. Vegetatie is dus (bijna) overal. Het vormt tevens een nauwkeurige afspiegeling van de gesteldheid van de omgeving, de bodem of de fauna in een gebied.

Het online Handboek Vegetatiekunde gaat in op hoe je vegetatie meet en bestudeert.

Achtergrond van het handboek

Het handboek, in de vorm van een open Wiki bij Groen Kennisnet, kwam tot stand in kader van een WURKS-project. Drie auteurs schreven mee: John Janssen en Joop Schaminée van Wageningen Environmental Research, en Hedwig van Loon van Hogeschool Van Hall Larenstein Velp. Het biedt een (digitale) update van het handboek 'De vegetatie van Nederland', dat in 1995 uitkwam.

Het nieuwe, open handboek is in eerste instantie gericht op studenten in het hbo en mbo, maar kan ook gebruikt worden door andere geïnteresseerden.

Vegetatie van Nederland

Het handboek stelt de vegetatie in Nederland centraal. Het is opgebouwd uit drie delen: een deel met theoretische achtergrondinformatie; een deel met uitleg over methoden om vegetatie te meten en te bestuderen; en als derde een overzicht van praktische toepassingen van gegevens uit vegetatiekundig onderzoek. Bij dat laatste kun je denken aan gebruik voor natuurbeheer en -beleid, milieu-effectstudies, waterbeheer of wetenschappelijk onderzoek. Vegetatiekundig onderzoek speelt dus een belangrijke rol in allerlei aspecten van natuurbeheer.

Het handboek is ook bedoeld als een naslagwerk. Het bevat naast de bovengenoemde onderdelen een standaardlijst van plantengemeenschappen in Nederland en een begrippenlijst. De Wiki biedt ten slotte een leeslijst voor verdere verdieping. Een verrijking met andere woorden voor de vegetatiekunde in Nederland.

(Bron foto: Shutterstock)