Nieuws

Handelingsperspectief biedt bestuurders inzicht bij incident met wolf

Wolf in bosrand (Wageningen University & Research)
Samenvatting
  • Onderwerp
    wolf, handelingsperspectief
  • Interessant voor
    burgemeesters, bestuurders, overheid, gemeentes, beleidsmakers,
Bekijk de bronnen
Er is noodzaak om als lokale overheid en provincie voor te bereiden op concrete situaties met wolven. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een rapport opgesteld voor burgemeesters en lokale bestuurders. Dit rapport geeft handvatten bij situaties waar, vanwege de aanwezigheid van een wolf, actie van de lokale overheid gevraagd wordt.

De wolf is sinds 2015 terug in Nederland. Inmiddels zijn er in Nederland negen roedels verdeeld over diverse provincies gesignaleerd. Door het dichtbevolkte Nederland is er veel maatschappelijke onrust onder mensen én veehouders over hun vee.

Door de strikt beschermde status van de wolf beschreven in het verdrag van Bern en Bonn, de Habitatrichtlijn en de Omgevingswet, is het verboden de wolf te doden, te vangen en opzettelijk te vestoren. In geval van een acute veiligheidssituatie met een wolf (wolf-mens en wolf-hond), kan de wolf op last van de burgemeester zonder omgevingsvergunning gedood worden. In de zomer van 2023 werd een hobbyboer aangevallen door een wolf waarbij de burgemeester besloot dat de wolf doodgeschoten mocht worden. Dit zorgde voor veel maatschappelijke onrust.

Het rapport ‘wolf in uw gemeente’ geeft de lokale bestuurder handvatten om te kunnen handelen in een soortgelijke situatie. Het biedt inzicht in de wettelijke rollen en verantwoordelijkheden en daarmee juridisch onderbouwde handvatten voor lokale bestuurders.

Bronnen

(1)